Sametingsrådet skeptisk til urfolkssenter i Tromsø

Det skulle bli et samisk hus, noe samer i Tromsø har ønsket i flere tiår. Nå viser det seg visjonene har blitt langt større og kanskje ikke tilpasset samiske interesser.

Urfolkssenter i Tromsø

Store visjoner. Slik kan det foreslåtte arktiske urfolkssenteret midt i Tromsø sentrum se ut.

Foto: Plantegning / AT plan & arkitektur

Henrik Olsen

Henrik Olsen, sametingsråd (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsråd Henrik Olsen er i tvil om det er et arktisk urfolkssenter med kommersielle interesser samer i Tromsø først og fremst trenger.

– Jeg er usikker fordi ambisjonsnivået er så stort. Prosjektet er nok litt utenfor det som er primærbehovet når det gjelder de lokale samiske interessene. Når man har vektlagt næringsinteresser som hotell- og konferansevirksomhet så sterkt kan det finnes en fare for at det overskygger primærbehovet for en samisk møteplass, sier Olsen.

Fem ganger større en sametingsbygget i Karasjok

AT plan og arkitektur sammen med Rambøll har utført en mulighetsstudie for et arktisk urfolkssenter i Tromsø.

Det skal være et besøkssted både for turister og lokalbefolkning. Arealet blir på 25.000 kvadratmeter, det vil si fem ganger så stort som sametingsbygget, og har blant annet bar, kafe, butikker, restauranter, utstillingsplasser, hotell og konferansesenter.

Mulighetsstudien er finansiert av blant annet Sametinget og Tromsø kommune.

Arktisk urfolkssenter i Tromsø

Det planlagte arktiske urfolkssenteret vil bli godt synlig i bybildet i Tromsø.

Foto: Plantegning / AT plan & arkitektur

– Samisk hus et altfor innsnevret perspektiv

Prosjektleder Monalf Figenschau sier at den opprinnelige ideen var et samisk hus, men dette ble et for lite og innsnevret perspektiv.

Monalf Figenschau

Monalf Figenschau, prosjektleder.

Foto: Hampus Lundgren / Pressebilde

– Et urfolkssenter kan samle forhold som har å gjøre med urfolk i hele Arktis. Det hever prosjektet opp på et internasjonalt nivå. Rundt dette kan det bygges kommersielle funksjoner som hotell og butikker, argumenterer Figenschou.

Figenschau tror ikke at de samiske behovene overskygges.

– Det tror jeg ikke. Nå må de ulike aktørene på banen og jobbe med de ulike mulighetene som vi har vist. Så kan det endelige konseptet se sin form, sier Figenschou.

– Sametinget med sentral rolle

Mulighetsstudien poengterer at Sametinget bør ha en sentral rolle i den videre prosessen.

Sametingsråd Henrik Olsen vil avvente de lokale samiske interessenes reaksjoner før sametinget tar stilling til prosjektet.

– Det som er viktig for oss er at prosjektet skal være godt forankret i de samiske miljøene i Tromsø. Det er også et av utgangspunktene for søknaden, sier Olsen.

Leder i Tromsø sameforening, Vidar Andersen, vil ikke kommentere forslaget om et arktisk urfolkssenter før de har behandlet saken internt. Men han stiller seg undrende til at sameforeningen ikke har fått være delaktig i dette arbeidet.

– De har ikke vært involvert, men det er neste fase i prosessen. Nå har målet vært å registrere eventuelle interessenter, sier prosjektleder Monalf Figenschau.