Hopp til innhold

Sametingsrådet med underskudd på grunn av leilighetsvurdering

Sametinget har hatt et mål om å bygge leiligheter i Karasjok for heltidspolitikere og rådgivere.

Prosessen legges nå på is, og grunnen er økte byggekostnader.

Sametinget skriver på sine nettsider at i 2020 fikk Statsbygg på vegne av Sametinget et oppdrag om å se på muligheter for bygging av leiligheter.

Nå styres det mot underskudd for sametingsrådet, fordi fakturaen på Statsbygg er på hele 3,17 millioner kroner.

Sametingsrådet regnskap viser et underskudd på 2 289 092.

— Kostnadsnivået for å gjennomføre prosjektet vurderes å være altfor høyt. Dette sammenlignes med prisnivået for å leie tilsvarende leiligheter eller hus i Karasjok, noe som gjøres for heltidspolitikere per dags dato, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit