Sametingsråd: – Viktig å ha gode nabosamtaler

– Jeg er glad for at Finnmark har sagt seg villig til å inngå samtaler med Troms og Nordland om eventuell sammenslåing til et storfylke, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR)

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener at innholdet må være definert før man kan si nei eller ja til et nytt storfylke.

Foto: Berit Nystad / NRK

Hun mener det vil være viktig å finne ut hva slags utviklingsmuligheter et eventuelt storfylke kan gi for folk som bor i det aktuelle området.

– Men hittil har det ikke vært godt grobunn for gode samtaler mellom de tre nordligste fylker, svarer sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR).

Vibeke Larsen

Aps sametingsrepresentant Vibeke Larsen frykter for at den samiske stemmen vil forsvinne dersom Finnmark, Troms og Nordland slås sammen til et storfylke.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Politikerne i Finnmark har nemlig tidligere nektet å ha samtaler om sammenslåing av fylkene i nord. Men 8. juni gjorde de en helomvending, og vedtok etter forslag fra Høyre om at dialogen nå kan starte igjen. Ikke alle er enige i denne snuoperasjonen, og på Facebook har det rast med sinte kommentarer. Også parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets (Ap) sametingsgruppe, Vibeke Larsen, reagerer .

– Den samiske stemmen vil forsvinne i et storfylke, og dette vil derfor være en bremsekloss for utvikling av samiske samfunn, mener Larsen.

– For tidlig å trekke konklusjoner

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen sier at det er altfor tidlig å trekke slike konklusjoner som Larsen gjør.

– Før vi kan si ja eller nei til et storfylke, må vi først vite hvilke innhold det har og hva slags tilbud dette vil gi til den samiske del av befolkningen, svarer Thomassen.

– Sametinget må med i samtalene

Hun mener politikerne må ta lærdom av prosessen som førte til at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fant hverandre.

– Jeg er ikke så redd for å endre på regiongrenser, men er mer opptatt av innholdet. Uten dialog vil det være vanskelig å vite hvilke utvilingsmuligheter en storregion kan gi for folket, forklarer Thomassen.

  • Hør:

Også Sametinget var trukket inn i disse samtalene.

Det samme mener hun bør skje også når Finnmark, Troms og Nordland inngår samtaler om en eventuell sammenslåing til storfylke.

– Det er Sametinget som har kompetansen til å gi et eventuelt storfylke også et samisk innhold, forklarer Thomassen.

– Felles historie og utfordringer

Hun mener det er viktig med gode nabosamtaler:

Vi har mye lik historie og like utfordringer. I forhold til samiske saker så er det Sametinget som vet hvor skoen trykker, svarer Thomassen.

Hun viser også til samarbeidsavtaler som Sametinget har med dagens fylkeskommuner.

– Avtalene har skapt bedre forståelse og en felles innsats for samiske saker i noen områder. Men det er rom til å utvikle disse avtalene når vi diskuterer storregioner, understreker sametingsråd Ann-Mari Thomassen.