Sametingsråd: – Må ha barnehageplasser der morsmålet brukes til daglig

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen har bedt om et hastemøte med Alta kommune om barnehagesituasjonen for samiske barn i kommunen. Mandag skal det vedtas om kommunen utvider antall barnehageplasser for samiske barn i Alta.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen

Foto: Mette Ballovara / NRK

Inga Laila Sara

SPØKER FOR SAMISK BARNEHAGEPLASS: Inga Laila Sara med sin datter Maila Sofie (4 mnd).

Foto: Privat

Mandag har kommunestyret i Alta møte hvor de blant annet skal vedta om den samiske barnehagen i Alta, Álttá siida barnehage, får opprette ny småbarnsavdeling.

De har søkt om utvidelse fordi barnehagen i flere år har opplevd ventelister ved opptak. Pr 29.4.2015 var det en venteliste på 20 barn.

Men formannskapet i Alta har nylig i sin innstilling til kommunestyret vedtatt at de ikke vil godkjenne en utvidelse av antall plasser for samiske barn i Alta

Foreldre som har søkt om plass på barnehagen for sine barn er fortvilet.

For Inga Laila Sara er det utenkelig å sette sitt barn i en norskspråklig barnehage , på grunn av at samisk språk og kultur så viktig for henne.

Foreldrene ved Alta Siida har vært i kontakt med sametingsrådet i saken for å få hjelp og veiledning i saken. .

– Nye signaler fra kommunen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen sier hun skjønner det slik av formannskapets innstilling i Alta kommune at man ikke ønsker å utvide antall barnehageplasser for samiske barn i Alta.

– Det er nye signaler fra kommunen sett i lys av de intensjoner og målsettinger som kom frem på tidligere dialogmøter, på fagdagen og folkemøtet om samarbeidsavtalen mellom Alta og Sametinget, sier Thomassen.

Hun har i dag skrevet mail til ordfører Laila Davidsen i Alta kommune med ønske om et dialogmøte med ordføreren og kommunen i morgen, fredag 19. juni.

– Jeg håper vi kan få det til på kort varsel siden saken skal opp til behandling i kommunestyret allerede på mandag i neste uke. Jeg vil komme med en henstilling til kommunestyrepolitikere i Alta om å gjøre et godt fremtidsrettet vedtak til beste for samiske barn.

– Viktig for samiske barn

Sametinget og Alta kommune er i en prosess om en samarbeidsavtale. Målet er å tilrettelegge for et samisktilbud i barnehagene i Alta.

– Det er viktig for samiske barn med tanke på å bevare, beskytte og videreutvikle språket. Derfor må man ha barnehageplasser der morsmålet brukes til daglig. Det er beklagelig at det er ca. 20 barn som i dag ikke får det samisktilbudet de har krav på i Alta kommune.

Thomassen sier at det er mange som flytter fra kommuner i forvaltningsområdet og til Alta og som er samiskspråklige.

– Disse har hatt et samiskspråklig tilbud på kommunale tjenester som barnehagetilbud og tar det som gitt at dette også tilbys i Alta all den tid det er et positivt vedtak i kommune om å underskrive en samarbeidsavtale mellom kommune og Sametinget.

Har ikke råd til utvidelse

Laila Davidsen

Ordfører i Alta kommune Laila Davidsen

Foto: Robin Mortensen

Ordfører i Alta kommune Laila Davidsen har tidligere sagt til NRK Sápmi at formannskapets nei handler om den totale kapasiteten på barnehageplasser i Alta, hvor de har hatt for mange barnehageplasser. Hun forteller at i debatten i formannskapet sa de samtidig at når de skal se på det nye helhetlige bildet i barnehagekapasiteten i Alta i årene som kommer, så skal man forsøke å få til en ordning med utvidelse av den samiske barnehagen.

– Det var tverrpolitisk ønske om å få det til, men som en isolert søknad, så kan ikke vi si ja til det, fordi det vil gå så hardt ut over økonomien. Vi er nødt til å snu alle steiner for å komme i mål økonomisk, og da er det dessverre sånn at av og til må man si nei til gode tiltak.