Sametingsråd: – Konsekvensene vil være uholdbare for reindrifta

Sametingsråd Thomas Åhren sier at den storstilte vindkraftutbyggingen på Fosenhalvøya vil være en tragedie for den sørsamiske reindrifta i området.

Vindmøller på Bessakerfjellet i Roan
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Statkraft, Trønderenergi og Nordic wind power DA går sammen om å bygge en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

Reineiere på Sør-Fosen raser mot Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosen , og får støtte av Sametinget.

– Uopprettelige konsekvenser

Thomas Åhren

Sametingsråd Thomas Åhren

Foto: Ristin Persson / NRK

Sametinget påklagde Statskrafts utbyggingsplaner på Fosen, og sametingsrådet mener enda at konsekvensene vil være helt uholdbare for reindrifta.

– Det sier seg selv at et av Europas største landbaserte vindkraftanlegg vil ha uopprettelige konsekvenser for reineierne som har drevet her i uminnelige tider, sier sametingsråd Thomas Åhren.

Åhren sier han nå vil støtte opp om Fosen reinbeitedistrikts arbeid videre, og blant annet be om møter med fylkesmannen så snart som mulig. Etter omorganiseringen av reindriftsforvaltningen er det fylkesmennene som er ansvarlig for så sikre reinbeitene.

– Reindrifta svært viktig for den sørsamiske kulturen

– Fylkesmannen har ansvar for å sikre at den sørsamiske reindrifta har levelige rammebetingelser. Og som vi vet er reindrifta svært viktig for at den sørsamiske kulturen kan leve videre og ha bærekraftige forutsetninger. I slike saker hvor overlevelsen til kulturen er truet, mener jeg at fylkesmannen har et ekstra stort ansvar for å finne løsninger, sier Åhren.

Han vil snarest be om et møte der han vil spørre hvordan de ser for seg at den samiske kulturens fremtid skal sikres i møte med dette gigantprosjektet.