Sametingsråd svarer på kritikk: – Avsporing å skylde på Sametinget

Sametinget kritiseres av kommunepolitikere i Alta i forbindelse med behandling av søknad om flere plasser i samisk barnehage.

Sametingets plenumsmøte

Sametinget burde selv bidratt mer for å styrke samisk barnehagetilbud, mener kommunepolitikere i Alta. Kritikken avvises av sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Vår erfaring er at kommunene prioriterer vekk det samiske når det kommer til stykket, svarer sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Kommunestyret i Alta avviste mandag en søknad fra Altta siida A/S barnehage om å få utvide barnehagen med 9 plasser i småbarnsavdelingen. Det står omlag 20 barn på venteliste for å få samisk barnehagetilbud i Alta.

Skuffet over Sametinget

I forkant av kommunens behandling av søknaden (ekstern lenke) oppfordret Sametinget Alta kommune til å gjøre et fremtidsrettet vedtak til beste for samiske barn.

Laila Davidsen, ordfører i Alta

Ordfører i Alta Laila Davidsen.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no / Høyre

Under kommunestyredebatten ga ordfører Laila Davidsen uttrykk for at kommuneledelsen urettmessig henges ut som negativ til styrking av det samiske.

– Jeg blir oppgitt og opprørt når politikerkolleger og sametingspolikere får det til å høres ut som om Alta kommune er i mot samiske barnehageplasser, sa Davidsen fra talerstolen i kommunestyresalen mandag.

Også SV`s Otto Erik Aas hadde en beskjed til Sametinget fra kommunestyresalen:

– Det er forstemmende at Sametinget ikke bidrar i det hele tatt, sa Aas.

Han er kritisk til at Sametinget ikke vil dra lasset økonomisk sammen med kommunen, slik at det samiske barnehagetilbudet kan styrkes.

– Barnehager er kommunens ansvar

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener kritikken fra Alta-politikerne er uberettiget.

– Det er forsøk på avsporing om skylden legges på Sametinget, det er Alta kommune som behandler saken og ikke Sametinget, sier Thomassen.

Hun minner om at det er kommunene som er barnehagemyndighet og som får rammeoverføringer fra staten til drift av barnehager.

– Send søknad

Thomassen oppfordrer også Alta kommune til å søke om midler til å styrke barnehagetilbudet for samiske barn.

– Kommunene kan søke på tilskudd fra Sametinget til samisk språksatsing i barnehagene som kommer på toppen av rammeoverføringene kommunene får til barnehager, sier hun.

I tillegg kan kommunen også søke om prosjekttilskudd til utviklingsarbeid i samiske barnehager, samt språkstimulerende materiell, påpeker sametingsråden.

Avstemming i Alta kommunestyre

Et flertall i kommunestyret i Alta sa nei til utvidelse av den samiske barnehagen i Alta, slik eierne hadde søkt om.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

– Flere millioner til Alta

For 2014 har Sametinget bevilget i underkant av 5 millioner kroner til ulike språk, kultur og næringsprosjekter i Alta, som Thomassen mener bidrar til god utvikling for lokalsamfunnet.

– Sametinget er tungt inne i Alta kommune med sine virkemidler, sier hun.

Sametinget har også bevilget direktetilskudd til Alta Siida og til språksenteret i kommunen.

Mer bevisstgjøring

Loven ansvarliggjør alle kommuner om å tilrettelegge for samisk barnehagetilbud. Likevel erfarer Sametinget at det er varierende bevissthet og kunnskap om samiske rettigheter og behov i kommunene.

– I møte med stortingets Kommunal- og forvaltningskomite har Sametinget pekt på utfordringene i forhold til kommunenes tjenestetilbud til samene, sier Thomassen.

Dette kommer Sametinget også til å ta opp i forhold til målsettingene i kommunereformen om likeverdige tjenestetilbud.

.