NRK Meny
Normal

Sametingsråd advarer samiske unge mot privatskoler

Sametingsråd Silje Muotka mener det er uakseptabelt at samiske elever risikerer å ikke få undervisning i samisk dersom de velger å ta utdanning ved privatskoler.

Silje Karina Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg vil advare foreldre mot å sette samiske barn i privatskoler hvis de ikke har forsikret seg svært grundig om at skolen har orden på alle formalitetene omkring undervisningen, sier sametingsråd Silje Muotka.

Elev Sajje Solbakk ved Otto Treider Private Gymnas i Oslo fikk på nyåret plutselig beskjed om at undervisningen i samisk opphører omgående. Det viste seg at skolen ikke har tillatelse til å gi opplæring i samisk.

Ber ministeren ordne opp

Sametinget kjenner også til at flere andre samiske elever har møtt på lignende problemer ved valg av privatskole, blant annet på toppidrettsgymnasene.

Sajje Solbakk

Sajje Solbakk (17) er offer for et rigid lovverk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Som oftest ender det med at elevene må melde seg opp som privatist i faget samisk.

Sametingsråden mener at situasjonen hvor privatskoler ikke er pliktig til å tilby undervisning i samisk språk ikke er akseptabel.

– Slik kan det ikke være og jeg forventer at kunnskapsministeren nå ordner opp i dette, sier Muotka. .

Sametinget har tatt dette opp med departementet ved flere anledninger, og sametingets plenum har også bedt om lovendring.

– Dette er diskriminering

Rektor ved Otto Treider Private Gymnas, Inge Johnsen, forstår godt at sametingsråden gjør samiske foreldre oppmerksomme på hva elevene kan risikere å oppleve dersom de søker seg på en privatskole.

Inge Johnsen

Rektor ved Otto Treider Private Gymnas, Inge Johnsen, opplever denne saken som svært vanskelig og vrien.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Han var ikke klar over at skolen måtte søke om egen godkjenning for å kunne tilby samiskundervisning.

Johnsen opplever at uklare byråkratiske regler hindrer elever med samisk språk i å bruke retten til morsmålsundervisning i private skoler.

– Det opprører meg. Det er meget trist. Det er grov diskriminering, for det betyr faktisk at samiske elever ikke har den valgfriheten som som andre elever i Norge har, sier han.

Han beklager sterkt at eleven har havnet i denne situasjonen.

– Ingen kommentar

NRK har gjentatte ganger bedt Kunnskapsdepartementet om kommentar i denne saken, både i forhold til den konkrete saken med eleven som midt i skoleåret mistet samiskundervisning og i forhold til Sametingets krav om revidering av lovverket.

Så langt har ikke den politiske ledelse i Kunnskapsdepartementet ønsket å uttale seg.

– Vi avstår fra å kommentere denne saken, er svaret fra kommunikasjonsenheten i Kunnskapsdepartementet.

De henviser videre til Utdanningsdirektoratet, som på sin side ikke kan uttale seg om politiske utspill fra Sametinget, om blant annet krav om revidering av lovverket.

– Uakseptabelt

Sametingsråd Silje Karine Muotka er tydelig på hva hun mener om det samiske ungdommer opplever i møte med privatskoler i Norge.

– Det er i allefall fullstendig uakseptabelt at en elev, midt i undervisningsåret skal nektes videre undervisning i samisk på grunn av et inkonsekvent og usammenhengende lovverk, sier Muotka.