Hopp til innhold

Sametingspresidenten:– Det eksisterer en tillittskrise mellom den norske stat og det samiske folk

– Det er vi som kjenner vårt samfunn best og vet hvor vi er mest sårbar. Vi trenger å kunne være sterk nok til å kunne avhjelpe vårt folk på helt kritiske områder, det eksisterer en tillittskrise mellom den norske stat og det samiske folk. Et åpenbart eksempel, er det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen som må ta slutt hvis tillitt skal bygges igjen, sa sametingspresidenten Silje Karine Muotka i sin åpningstale på Nationalteateret under sannhets- og forsoningskommisjonsrapportlesingen.

Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker sin rapport. Sametingspresident Silje Karine Muotka taler.
Foto: Torgeir Varsi / NRK

Korte nyheter

 • Muohta dieđihuvvon davvin

  Meteorologalaš instituhtta lea sádden muohtavárrehusa osiin davit Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Gaskavahku rájes leat šlahtti ja borga vuordagis. Vurdet ahte muohta boahtá su. 100-300 mehter badjel meara, muhto sáhttá maid boahtit duolbaset guovlluide, čállet meteorologat Xas/ Twitteris.

 • Olgešbellodagas lea eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas

  Dál leat Olgešbellodagas eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas. Seammás lea ain máŋgga gielddas eahpečielggas guđe bellodat oažžu sátnejođiheaddji maŋŋel válggaid. Dássažii lea Olgešbellodat sihkkarastán 90 sátnejođiheddjiid, čállá Nationen.

  Ovdal válggaid ledje bellodagas dušše 35 sátnejođiheaddji. Ovdal válggaid ledje 135 sátnejođiheaddji Norggas geat gulle Guovddášbellodahkii, dál leat dušše 81 sátnejođiheaddji. Dát mearkkaša ahte Olgešbellodat lea dat bellodat mas leat nubbin eanemus sátnejođiheaddjit. Njunnošis lea ain Bargiidbellodat 106 sátnejođiheddjiin.

  Norgga 357 suohkanis leat vel 35 suohkana gos ii leat čielgan gii šaddá sátnejođiheaddji.

  (NTB)