Sametingspresidenten: – Dere er veivisere for vår tid

– Kjære modige venner, dette kommer fra mitt hjerte: Takk for at dere kvister vei og lager løype. Dette sa sametingspresidenten i sin nyttårstale med adresse til syv navngitte personer.

Bildemontasje til sametingspresidentens nyttårstale

HER ER HELTENE: Sametingspresident Vibeke Larsen hyller syv navngitte personer i sin nyttårstale; Jovsset Ánte Sara, Dávvet-Bruun-Solbakk, Agnethe Johnsen, Marion Knutsen, Karl Edvard Urheim, Fransisca Kappfjell-Hansen og Ole-Henrik Lifjell.

Foto: Matti Aikio, Dragan Cubrilo, Carl-Gøran Larsson, Ola Helness, Kaisa Mikolajewska / NRK, Andreas Leonardsen

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (24) som i flere år har kjempet for sin rett til å drive reindrift, er blant de syv personer som sametingspresidenten mener har vist stor modighet i året som har gått.

Jovsset Ánte I. Sara

STØTTE: – Jeg er glad for all den moralske støtten jeg får i kampen mot staten, sier reineier Jovsset Ánte Sara.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Dette var uventet, er Saras umiddelbare kommentar.

Tankene hans er et helt annet sted.

– Alt av min energi og tid går nå til å forberede rettssaken mot staten om noen uker. Men jeg er selvsagt glad for at sametingspresidenten tar min kamp på alvor, svarer Sara.

– Rettssaken tærer på kreftene

Det hele startet i mars 2014 da Landbruks- og matdepartementet vedtok at den unge reindriftsutøveren fra Kautokeino må redusere reintallet sitt ned til 75 dyr. Han svarte med å saksøke staten og vant rettssaken i Indre Finnmark tingrett i fjor.

Staten anket dommen, og saken skal opp i Hålogalands lagmannsrett 26. januar.

– Rettssaken tærer på kreftene. Men jeg er glad for at sametingspresidenten synes jeg driver en modig kamp mot staten, sier Sara.

– Vi trenger mer av dette

Men også andre har vist stor modighet i året som har gått, mener sametingspresidenten og trekker frem følgende:

Sametingspresident Vibeke Larsen

100-ÅRSJUBILEUM: – Det nye året blir spesielt for oss samer. Vi feirer våre modige kvinner og menn, sa sametingspresident Vibeke Larsen i sin nyttårstale.

Foto: NRK

100 års jubileum

I sin hyllest til disse syv personene, tok Larsen utgangspunkt i en annen modig same, nemlig Elsa Laula Renberg.

Hun var født inn i reindrifta i 1877 og var primusmotor for samenes første landsmøte som ble arrangert i Trondheim for 100 år siden. Jubileet markeres landet rundt i år, og Elsa Laula Renberg blir hyllet som samenes første demokratutvikler.

– Hun hadde spesielt ett budskap til oss som kom etter henne. Hun skrev: «Vårt folks framtid ligger i deres hender», sa sametingspresidenten.

Og la til:

– Jeg tenker ofte på dette sitatet når vi arbeider med å utvikle det samiske samfunn. Da spør jeg også meg selv: Hva vil det si å være modig i dag?

I året som har gått mener hun å ha fått flere svar, og trekker frem Jovsset Ánte Sara og de andre som hun mener er veivisere for vår tid.

  • Les hele talen her: