Hopp til innhold

Sametingspresidenten: – Dere er veivisere for vår tid

– Kjære modige venner, dette kommer fra mitt hjerte: Takk for at dere kvister vei og lager løype. Dette sa sametingspresidenten i sin nyttårstale med adresse til syv navngitte personer.

Bildemontasje til sametingspresidentens nyttårstale

HER ER HELTENE: Sametingspresident Vibeke Larsen hyller syv navngitte personer i sin nyttårstale; Jovsset Ánte Sara, Dávvet-Bruun-Solbakk, Agnethe Johnsen, Marion Knutsen, Karl Edvard Urheim, Fransisca Kappfjell-Hansen og Ole-Henrik Lifjell.

Foto: Matti Aikio, Dragan Cubrilo, Carl-Gøran Larsson, Ola Helness, Kaisa Mikolajewska / NRK, Andreas Leonardsen

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (24) som i flere år har kjempet for sin rett til å drive reindrift, er blant de syv personer som sametingspresidenten mener har vist stor modighet i året som har gått.

Jovsset Ánte I. Sara

STØTTE: – Jeg er glad for all den moralske støtten jeg får i kampen mot staten, sier reineier Jovsset Ánte Sara.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Dette var uventet, er Saras umiddelbare kommentar.

Tankene hans er et helt annet sted.

– Alt av min energi og tid går nå til å forberede rettssaken mot staten om noen uker. Men jeg er selvsagt glad for at sametingspresidenten tar min kamp på alvor, svarer Sara.

– Rettssaken tærer på kreftene

Det hele startet i mars 2014 da Landbruks- og matdepartementet vedtok at den unge reindriftsutøveren fra Kautokeino må redusere reintallet sitt ned til 75 dyr. Han svarte med å saksøke staten og vant rettssaken i Indre Finnmark tingrett i fjor.

Staten anket dommen, og saken skal opp i Hålogalands lagmannsrett 26. januar.

– Rettssaken tærer på kreftene. Men jeg er glad for at sametingspresidenten synes jeg driver en modig kamp mot staten, sier Sara.

– Vi trenger mer av dette

Men også andre har vist stor modighet i året som har gått, mener sametingspresidenten og trekker frem følgende:

Sametingspresident Vibeke Larsen

100-ÅRSJUBILEUM: – Det nye året blir spesielt for oss samer. Vi feirer våre modige kvinner og menn, sa sametingspresident Vibeke Larsen i sin nyttårstale.

Foto: NRK

100 års jubileum

I sin hyllest til disse syv personene, tok Larsen utgangspunkt i en annen modig same, nemlig Elsa Laula Renberg.

Hun var født inn i reindrifta i 1877 og var primusmotor for samenes første landsmøte som ble arrangert i Trondheim for 100 år siden. Jubileet markeres landet rundt i år, og Elsa Laula Renberg blir hyllet som samenes første demokratutvikler.

– Hun hadde spesielt ett budskap til oss som kom etter henne. Hun skrev: «Vårt folks framtid ligger i deres hender», sa sametingspresidenten.

Og la til:

– Jeg tenker ofte på dette sitatet når vi arbeider med å utvikle det samiske samfunn. Da spør jeg også meg selv: Hva vil det si å være modig i dag?

I året som har gått mener hun å ha fått flere svar, og trekker frem Jovsset Ánte Sara og de andre som hun mener er veivisere for vår tid.

 • Les hele talen her:

Korte nyheter

 • - Må effektivisere våre møter

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der. - Vi ser en realnedgang på sametingets budsjett neste år, men vi kan ikke la dette gå utover arbeidet med samisk språk og kultur, men ta dette over vår egen politiske drift, mener Sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket. Hør Larsen her:

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der.
 • - Vi er kjempefornøyd

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem. - Her får vi en økning neste år på 22 millioner kroner til Sametinget, som jeg er kjempefornøyd med, sier Wilhelmsen. Hør intervjuet her:

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem.
 • Stuora váikkuhusat ruoššabealde sámi studeanttaide

  Olgoriikka studenttat gártet máksit go galget studeantan Norggas. Dát ii guoskka studeanttaide geat bohtet EØS-riikkain dahje Sveitsas. Dát boahtá ovdan stádabušeahttaárvalusas maid ráđđehus almmuhii otne. Norga lea okta dain moatti riikkain máilmmis gos olgoriikkastudeanttat eai leat dárbbašan máksit. – Mun in doarjjo dán, ja dás leat stuora váikkuhusat Sámi Allaskuvlla rekrutteremii ruoššabealde Sámis ja riikkain mat eai leat EU/ EØS siskkobealde. Dan dadjá Sámi Allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

  Samisk høgskole
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK