NRK Meny
Normal

Sametingspresidenten: – Alle nye veinavn bør være på samisk

Samekommunen Tysfjord har lagt ut bare norske veinavn på høring og ikke et eneste samisk navn. Sametingspresidenten mener det burde vært motsatt.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo forventer mange samiske veinavn i Tysfjord.

Foto: Sander Andsersen / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo mener at det burde være helt naturlig og selvfølgelig med samiske veinavn i Tysfjord.

– Jeg synes at kommunen skal ta seg tid til å gjøre en skikkelig jobb og løfte det lulesamiske gjennom veinavn.

Keskitalo mener at alle de nye veinavnene i Tysfjord bør være på samisk.

– Nå bør man ta et skikkelig løft og gi alle nye veinavn samiske navn. Slik jeg forstår det finnes det bare norske veinavn i Tysfjord fra før av.

Kommunen foreslo norske navn

Nå skal Tysfjord kommune døpe samtlige veier etter krav fra myndighetene, og satte i 2011 kommunedelsutvalgene i sving for å fremme forslag på veinavn.

Kommunedelsutvalgene tok på seg oppdraget, som foreslo at samtlige veier i Tysfjord skal ha norske navn.

I januar satte kommunen, som er i samisk språkforvaltningsområde, forslagene ut på høring – blottet for samiske forslag.

– Krev samiske veinavn

Sametingspresidenten mener det er veldig viktig men samiske veinavn.

– På den ene siden vil det samiske språket da bli brukt, sett og hørt. På den andre siden forteller det noe om dette området – at det har bodd samer her i uminnelige tider og bor her fortsatt, sier Aili Keskitalo.

Hun oppfordrer nå innbyggerne til å sende inn nye forslag før fristen går ut 2. mars.

– Veinavn er en del av det kommunale selvstyre, så derfor håper jeg at innbyggerne i Tysfjord , spesielt de som er opptatt av samisk språk, er aktive og krever at kommunen avgjør samiske veinavn.

Bytte ut stein-temaet

Kommunedelsutvalget for Drag og omegn foreslår at Drags veier skal bære preg av steinindustrien.

Men dette er ikke sametingspresidenten enig i.

– Her har man mye kulturrikdom som man i stedet for kan hente frem som gode idéer til veinavn. At man går inn i den samiske historien og henter frem både næringer, kulturfenomener og kanskje store samiske personnavn, foreslår Keskitalo.

– Jeg har tilbragt en del tid i Tysfjord opp gjennom årene, og jeg må si at stein-temaet er ikke noe som jeg klarer å identifisere meg med.

Fra høringen startet i januar i år frem til 20. februar har kommunen mottatt ca. 28 brev om veinavn i Tysfjord.

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med rådmann eller ordfører de siste dagene for en kommentar i saken.