Sametingspresidenten bekymret - vurderer å trekke tilskudd til barnehage

Flere norsktalende barn blir plassert i den samiske barnehageavdelingen Svaale i Ysterhagaen barnehage på Røros.

Barnehagen prydet med samisk pynt

SAMISKAVDELING: Avdelingen er dekorert med samisk pynt og kultur.

Foto: Privat

Dette bekymrer sametingspresidenten og foresatte i avdelingen.

Sametingspresident Vibeke Larsen forteller at hun på bakgrunn av dette har uttrykt stor bekymring for det samiske språket i avdelingen.

– Når tre norsktalende barn blir satt i avdelingen, er det veldig lett for at det går over til norsk språk. Da faller vår intensjon med barnehagen bort, sier sametingspresidenten.

Sametinget har vært med på å gi etableringstilbud til Ysterhagaen barnehage på rundt 400 000 kroner. Videre vil de gi et årlig tilskudd på å bevare og utvikle det samiske språket i barnehagen.

Vibeke Larsen

SAMETINGSPRESIDENT: Vibeke Larsen ved en tidligere anledning.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Dette er et tilskudd som skal ivareta det samiske språket i barnehagen. Om midlene ikke blir brukt på det, så har Sametinget en mulighet til å trekke det tilbake, sier Larsen.

Bekymret forelder

Forelder i avdelingen Anne Lajla Westerfjell Kalstad er i likhet med sametingspresidenten bekymret for språkarbeidet videre i barnehagen, dersom det plasseres tre norsktalende i avdelingen.

– Dette gjør språkarbeidet mye vanskeligere. Det er allerede vanskelig slik vi har det i dag, sier hun.

En av hovedformålene med avdelingen Svaale var at de skulle være med på å redde det sørsamiske språket i kommunen.

Dette ved å blant annet lære barna sørsamisk godt nok slik at det blir deres morsmål, forteller Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

Vil påvirke språket og kulturen

Foresatt Anne Laila forteller at det i dag er 10 barn i avdelingen og det går bra med språkarbeidet, men at man fortsatt har en lang vei å gå.

– Om Svaale avdeling får norsktalende barn vil det påvirke både språket og kulturarbeidet, forteller en engstelig forelder Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

Ysterhagaen barnehage

YSTERHAGAEN: Bildet av inngangen til Ysterhagaen barnehage.

Foto: Privat

Leder i foreldreutvalget i den samiske avdelingen i Ysterhagaen barnehage Hilde Danielsen bekrefter at hun tror dette vil være med på å forstyrre den sørsamiske språk og kultur plattformen som er bygd opp i avdelingen.

– Hvis man da ser på at det kommer norskspråklige barn inn i en samisk barnehageavdeling. Da vil man automatisk bruke majoritetsspråket, forteller Hilde Danielsen.

Inngangen til den samiske avdelingen

INNGANG: Inngangen til den samiske avdelingen, Svaale.

Foto: Privat

Dette er også noe sametingspresidenten er enig i. Hun forteller ut fra tidligere erfaringer fra andre barnehager. At om det er mer enn et norsktalende barn, så vil lekespråket gå over til norsk.

Godt samarbeid med kommunen tidligere

Danielsen forteller at foreldrene i den samiske avdelingen har tatt kontakt med Røros kommune angående denne saken.

Leder i foreldreutvalget, Hilde Danielsen

BEKYMRET: Leder i foreldreutvalget i den samiske avdelingen, Hilde Danielsen.

Foto: Privat

– Røros kommune har sagt at de skal jobbe med saken og det håper jeg de gjør. Vi har hatt et veldig bra samarbeid tidligere og jeg håper det fortsetter, forteller en optimistisk Danielsen.

Danielsen poengterer også at kommunen har et ansvar om å ta vare på innholdet i barnehagen som er forbeholdt samiske barn.

Ledige barnehageplasser

Rådmann i Røros kommune Bernt Tennstrand forteller at de i etableringsfasen hadde en utredning der de diskuterte med både foreldre og foreldre som framtidig skulle ha barn i barnehagen om hva de skulle gjøre om de hadde problemer med å fylle opp plassene.

Rådmann i Røros kommune, Bernt Tennstrand

RÅDMANN: Rådmann i Røros kommune, Bernt Tennstrand, ved en tidligere anledning.

Foto: Nils Kåre Nesvold / Nea radio

– Med bakgrunn i det og den økonomiske situasjonen Røros kommune er i, så har vi måtte tatt et valg om å bruke de plassene midlertidig i Svaale, forteller Rådmann Tennstrand.

Han forklarer at deres mål ikke er å unngrave samisk utvikling i barnehagen, men at kommunen rett og slett ikke har råd til å la plassene stå ledig når man har mange andre som venter på barnehageplass.

Sametingspresident Vibeke Larsen

SAMETINGSPRESIDENT: Vibeke Larsen, ved en tidligere anledning.

Foto: Sámediggi/Sametinget

Sametingspresidenten forstår Røros kommunes økonomiske situasjon, men utdyper samtidig at Sametinget gir språkmidler. Ikke tilskudd for å ha et generelt barnehagetilbud.