Tråante 2017 åpning på samisk

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at hun vil åpne Tråante 2017 på samisk. Larsen forteller at hun har en måned igjen å øve på åpningstalen.

Vibeke Larsen

Sametingspresident Vibeke Larsen vil holde åpningstalen på samisk under Tråante 2017. Jeg har en måned igjen å øve på, så det skal jeg klare sier Larsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det har vært turbulent om sametingspresidentens nyttårstale som ble gjennomført på norsk, og derfor har presidenten bestemt at hun vil åpne Tråante 2017 på samisk.

Mye diskusjoner om presidentens nyttårstale

Sametingspresident Vibeke Larsen holdt nyttårstalen sin på norsk. I ettertid har det vært mange og harde diskusjoner om Larsen skulle ha holdt talen på samisk. Vibeke Larsen sier i NRK-Sápmi intervju at hun nå har bestemt at hun vil åpne Tråante 2017 på samisk, og at hun har jo en hel måned å øve på talen til åpninga.

Vibeke Larsen forteller at det kom ikke som uventet at det kom endel kritikk mot henne når hun holdt nyttårstalen på norsk. Hun sier at språk er et vanskelig tema i det samiske samfunnet, og nå må Sametinget å jobbe for at man i framtida snur trenden slik at det blir en økning av de som snakker samisk. Larsen håper at i framtida at de totredjedelene som ikke snakker samisk, blir til entredel.

Har også fått støtte for sin nyttårstale

Vibeke Larsen forteller at hun også har fått støtte for sin nyttårstale, også fra Indre-Finnmark. Larsen håper at denne diskusjonen ikke splitter det samiske folket, men at vi i fremtida kan stå sterkere sammen. I sosiale medier har det jo florert med både negative og possitive signaler på nyttårstalen.

For samene er det nå viktig å styrke det samiske felleskapet framfor å lage splittelser, sier Vibeke Larsen. Og hun er veldig glad for alle støttemeldinger som hun har fått i Sápmi.

Åpningen av Tråante 2017 i Trondheim foregår på torvet fra klokken 11.30 på Samefolketsdag, program for 100-års jubileum finner du på Tråante2017.no.

Hør intervju med Vibeke Larsen:

Vibeke Larsen skal holde åpningstalen på Tråante 2017 på samisk.