Hopp til innhold

Krever en beklagelse av visepresidenten

Sametingspresident Aili Keskitalo har fått nok av sin egen visepresident. - Jeg tar avstand fra angrepet til visepresidenten, sier hun.

Aili har fått nok
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg kan ikke leve med at min nærmeste politiske samarbeidspartner karakteriserer meg og mine politiske lederegenskaper på denne måten, sier Aili Keskitalo.

Keskitalo forventer en beklagelse og unnskyldning av Johan Mikkel Sara.

Årsaken er en e-post som Sara sendte til sametingsrådet 26. januar 2006 - og som Sámi Radio i går offentliggjorde.

- Presidenten mangler ryggrad, skrev Sara i e-posten.

HØR: - Kan ikke leve med dette

- Aksepterer ikke

- Jeg aksepterer verken formen eller innholdet: Dette dreier seg ikke om ledelse, lederegenskaper eller ryggrad, men om en politiske uenighet, sier president Aili Keskitalo til NRK Sámi Radio.

Hun har et krav til visepresidenten sin:

Krever en offentlig beklagelse

- Mitt absolutte krav er at jeg får en offentlig beklagelse og en uforbeholden unnskyldning både til meg og sametingsrådet. Jeg er som person mindre høyrøstet og ikke like bardus som Johan Mikkel Sara, men min politikk er klar, min stemme er klar. Og jeg er ikke i tvil om hvilken kommunikasjonsmåte og ledelserstil som fremmer samiske saker, sier Aili Keskitalo.

Og hun legger til:

- Man får ikke respekt eller autoritet hvis man roper høyest.

Belastende

I går kveld hadde flertallsgrupperingen som er det parlamentariske grunnlaget for president Aili Keskitalo, møte om samarbeidet.

Etter at møtet var over, fikk alle lese karakteristikkene Johan Mikkel Sara hadde kommet med i e-posten 26. januar 2006.

- Disse uttalelsene som er en del av offentligheten, er svært belastende for vår samarbeid. Et hvert politisk samarbeid er basert på lojalitet og tillit. Denne typen uttalelser er en belastning for begge deler.

Korte nyheter

 • 257.000 ruvnnu nuorra mátkeeallingründárii

  Sámediggeráđđi juolluda 257.000 ruvnnu doarjjan nuorra mátkeeallingründárii, Ida Jåmai (21). Jåma áiggošii álggahit mátkeealáhusa heasttain, čájehit Raarvihke sámi kultuvrra, árbevierud ja boazodoalo.

  – Juolludeami mihttu lea váikkuhit dasa ahte Jåma sáhttá álggahit sámi mátkeealáhusáŋgiruššama, juoga mii addá birrajagi doaimma, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Ida Marie K. Jåma
  Foto: Jenny krihke Dragsten Bendiksen / nrk
 • Sámediggi juolluda doarjaga guovtti ođđa guollebivdái

  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga guovtti ođđa fitnodahkii mat áiguba guolástanealáhussii.

  Bare Tara AS Reaisvuonas lea ožžon 268 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  Grønnum Fisk AS Láhpis lea gis ožžon 300 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  – Mii leat ilus go sáhttit doarjut guokte ođđaásaheami guolástanealáhusas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Fiskebåt
  Foto: Atle Markeng / NRK
 • Stuorradiggi oastá Brita Marakatt Labba dáidaga

  Odne rahppui vuosttaš sámi dáidda Stuorradikki vázzinhállas. Govva maid Britta Marakatt-Labba lea ráhkadan Stuorradiggái gohčoduvvo Lodderáidaras dahje Melkeveien.

  – Fitnen dáppe máŋga logi jagi áigi, in mun goassege máhttán niegaditge ahte boahtá beaivi go mu bargu boahtá dáppe heaŋgat, dadjá Marakatt

  Marakatt čilge ahte su mielas lea govva politihkalaš muittuhus, ovdamearka dihte bieggamillot Fosenis, ruvkedoaimmat Riehpovuonas ja maiddái ođđa áigi Sámis gos dáiddár lea hábmen golbma sámi ipmila vuoddjit skohteriin.

  Stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani lohká iežas leame rámis go viimmat lea sámi dáidda ožžon saji ná oidnosii.

  – Lea oassi sámi kultuvrras, historjjás ja identitehtas mat bohtet ovdán ja čalmmustahttojit Stuoradikki vázzinhállas.