NRK Meny
Normal

Sametingspresident Aili Keskitalo om Girjas-dommen: – Historisk dom

– Det er en gledelig nyhet og en seier ikke bare for Girjas sameby, men for alle samer. Det at en svensk domstol har godtatt at rettigheter kan være fundert på samisk bruk, er et prisipp som alle urfolk kjemper for. Det at man har fått en sånn dom på svensk side er historisk, sametingspresident Aili Keskitalo.

Girjas mot staten

Girjas sameby vant mot den svenske staten og har fått eksklusiv rett til jakt og fiske i samebyens beitemarker

Foto: SVT

I går ble Girjas-dommen offentliggjort i Gällivare tingrett. Girjas sameby vant mot den svenske staten og har fått eksklusiv rett til jakt og fiske i samebyens beitemarker .

Keskitalo sier at selv om de ikke har rukket å sette seg inn i alle detaljer av dommen og selv om det er forskjeller i norsk og svensk rett er det også likheter som de mener har overføringsverdi for norske forhold.

– Dette gjelder eksempelvis anerkjennelsen av rettigheter opparbeidet som følge av sedvane og alders tids bruk, sier Keskitalo.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo

Foto: Marte Lindi

– Positivt å få anerkjent rettigheter

Sametingsrådet mener at samene som folk og urfolk hele tiden hatt rettigheter til land og ressurser i sine områder.

– Det er i så måte positivt at domstolene i Sverige nå har tatt skritt mot å anerkjenne disse eksisterende rettighetene.

Keskitalo har store forhåpninger til at dette resultatet blir stående i en rettskraftig dom, selv om hun regner med at den svenske staten anker dommen.

– Er domstolen noe man bør bruke oftere også på norsk side for å få anerkjent rettigheter?

– Jeg representerer et politisk system, og vi arbeider for å få politiske løsninger også på vanskelige rettighetssaker, så jeg håper jo at det skal være mulig å arbeide hardt for å få til det.

– Må bruke dommen politisk

Keskitalo sier at i den samerettslige utviklingen på norsk side har politikken og rettssystemet på sett og vis gått hånd i hånd, ting har skjedd parallellt og man har maktet å bruke denne type rettsavgjørelser til gode for det politiske arbeidet og fått løsninger på plass. Hun håper det samme skjer på svensk side.

– Jeg håper at svenske politikere makter å bruke denne dommen til å påvirke svenske myndigheter og at den svenske staten tar til etterretning at den holdningen de har hatt til samisk bruk av land og vann, og samiske rettigheter, kanskje er gammeldags i et moderne samfunn og at her bør dem gjøre noen grep.

Matthias Åhren

Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø Mattias Åhrén

Foto: Ewa-Mari Hedman / nrk sapmi

– Det samiske gjennombruddet

– Jeg er som mange andre fortsatt litt i sjokk og har ikke landet skikkelig ennå. Det var en helt fantastisk dom. Selv om man gjør en analyse av retten, og utfallet var naturlig, så blir det som et sjokk når det kommer konkret. Man har ikke riktig forstått det ennå.

Det sier førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø Matthias Åhrén. Han var i egenskap av å være ekspert vitne i Girjas-saken.

Han synes denne dommen er det samiske gjennombruddet.

– Denne dommen skiller seg ut på den måten at her angriper man egentlig statens grunnleggende oppfatning av hva som er de samiske rettighetene, og sier at det er feil, og man får medhold av retten i at statens syn på sameretten er feil.

Dommen kan ankes til hovrätten i tre uker og er dermed ennå ikke rettskraftig. Åhrén tror imidlertid at den svenske staten ikke kommer til å anke.

– Juridikken i saken er enkel. Man konstaterer at Girjas har brukt området i veldig lang tid og dermed har man opparbeidet en eksklusiv rett til jakt og fiske. Skal det endres, så må staten vise til en handling der de tar tilbake rettighetene og det kan de ikke gjøre, sier Åhrén.