Sametingspresidenten: – Prøv ikke å gjøre Tysfjord-delingen til en etnisk konflikt

Ordfører i sammenslått kommune er forbannet på Sametinget. – De har ingen ting å gjøre med hvor kommunegrensen skal gå, sier Tor Asgeir Johansen.

Pressebilde av Aili Keskitalo

ANGREP MOT SAMER: – Det er trist at det blir angrep mot samene, det virker som om det er en ånd i det å straffe samer i saker og avgjørelser som er gjort av departementet, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Sametinget / Arkiv

Ordføreren mener dette kan skape etniske konflikter.

– Det blir en diskusjon som fort kan bli litt uheldig, jeg ser intern krangling. Noen samer føler seg urettferdig behandlet, sier Tor Asgeir Johansen.

Ordfører Tor Asgeir Johansen

IKKE FORNØYD: Ordføreren i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Dette er noe sametingspresidenten reagerer på.

– Politikere bør ikke prøve å gjøre dette til en etnisk konflikt, advarer sametingspresident Aili Keskitalo.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt seg for hvor grensa skal gå når Tysfjord kommune deles i 2020.

Den ene delen slås sammen med Hamarøy, og den andre med Narvik og Ballangen.

Kamp om millioner

Grensen settes slik at to kraftverk havner i nye Hamarøy kommune, og vil trolig gi kommunen en årlig inntekt på mer enn 10 millioner kroner. Sametinget støttet dette forslaget.

Politikere og innbyggere i den nye storkommunen Narvik reagerer på at det ikke er de som får kraftverkene i sin nye kommune.

Og de reagerer også på at Sametinget er engasjert i saken, at Sametinget har fått møte departementet, og at møteinnholdet ble holdt hemmelig til saken var avgjort.

Ordføreren i Tysfjord hevder at saken fører til en etnisk konflikt mellom samer på nordsiden og sørsiden av den nye kommunegrensen, men også mellom nordmenn og samer.

– Når du ser hva Sametinget gjør, i første pressemelding, så sa de at de ble enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor grensa skal gå. Min påstand er at hvor den fysiske grensen er har ikke Sametinget noe med, sier Johansen.

– Vær varsom

Nå vil sametingspresident Aili Keskitalo advare mot ordbruken.

– Dette er ikke en etnisk konflikt. Politikere bør ikke prøve å gjøre dette til en etnisk konflikt. Vi må huske at det har vært harde samtaler i sikkert 12 år om hvorvidt Tysfjords kommunetjenester og tilbud skal være delt.

Sametinget og departementene har en avtale om at Sametinget skal få uttale seg i saker som angår samer. Og Tysfjord er i forvaltningsområdet for samiske språk.

– Jeg registrerer at noen er sure for at Sametinget har meninger om kommunereformen. Det er trist at det blir angrep mot samene, det virker som om det er en ånd i det å straffe samer i saker og avgjørelser som er gjort av departementet. Jeg syns ikke det er rett.

Sametingspresidenten ber politikere om å være varsomme:

– Jeg forstår at en slik delingssak og sammenslåing vekker følelser. Selvfølgelig er det lov å fremme meningene sine, men jeg ber politikere om å være varsom å ikke fremme slike påstander som gjør at saken blir vanskeligere for minoriteter slik som samer. Man bør være varsom.

– Har ikke vetorett

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forteller at Sametinget er en av de mange som de har hatt samtaler med.

– Sametinget har ikke vetorett på vårt vedtak. Tvert imot hadde vi samme mening som Sametinget allerede da vi gikk inn i samtalen med Sametinget, forteller statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H).

Vetorett betyr at hvis du stemmer nei til et forslag, så kan ikke forslaget gå igjennom, selv om andre ønsker det.

Aase Marthe Horrigmo (H)

IKKE ETNISK KONFLIKT: Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at departementet og Sametinget hadde allerede før møtet samme mening om hvor grensen bør gå.

Foto: Agder Høyre

Statssekretæren mener at dette ikke skaper en etnisk konflikt.

– Vi er med på å legge grunnlaget for to likeverdige og bærekraftige kommuner, og nettopp det vil gi begge kommunene den beste måten å utvikle seg på. Det er det beste for innbyggerne, sier statssekretæren.