Normal

Dette brenner de for

Fortsatt usikker på hvilket parti du vil stemme på? For å hjelpe deg har vi samlet hjertesakene til førstekandidatene i alle valgkretsene.

Paneldebatt i Oslo

Politikere i debatt i Oslo

Foto: Roger Manndal/NRK

NRK Sápmi har bedt førstekandidatene til sametingsvalget kort fortelle hva deres hjertesaker innenfor deres egen valgkrets er. Politikerne er også bedt å komme med en vurdering av hva som er den største forskjellen mellom dem og deres politiske konkurrenter i valgkretsen.

Nedenfor kan du lese hva førstekandidatene har svart (noen har svart på norsk, noen på samisk og noen på begge språk):

NRK Sápmi lea bivdán vuosttaševttohasaid sámediggeválgii oanehaččat čálistit mat sin váibmoáššit leat sin válgabiire siskkobealde. Mii leat maid bivdán sin árvvooštallat mii lea stuorámus erohus sin ja sin politihkalaš vuostálastiid gaskkas sin válgabiires.

Dás vuollelis sáhtát lohkat maid sii vástidit (muhtimat leat vástidan dárogillii, muhtimat sámegillii ja muhtimat goappešat gielaide):

Valgkrets/válgabiire 1 Østre/Nuorta

Valgkrets/válgabiire 2 Ávjovárri

Valgkrets/válgabiire 3 Nordre/Davvi

Valgkrets/válgabiire 4 Gáisi

Valgkrets/válgabiire 5 Vesthavet/Viesttarmearra

Valgkrets/válgabiire 6 Sørsamisk/Lullisámi

Valgkrets/válgabiire 7 Sør-Norge/Lulli-Norga