Sametingspolitiker: – Merkelig å lære om villrein- og duejakt på jaktkurs i Finnmark

Árjas sametingsgruppe fremmer som sak på Sametinget at det skal etableres et samisk jaktkurs for fremtidige jegere.

Inger Eline Eriksen

Inger Eline Eriksen (Árja) er opptatt av at samiske jakttradisjoner føres videre.

Foto: Pressebilde / Árja

– For meg var det fremmed å høre om blant annet villrein- og duejakta i Sør-Norge da jeg nylig tok jaktkurs, uttaler Árjas sametingsrepresentant Inger Eline Eriksen i en pressemelding.

Hun mener at problemet med dagens jaktkurs er at samiske jakttradisjoner totalt utelates. Disse kursene er obligatorisk for alle de som blant annet vil jakte på elg eller ryper.

– Jeg er redd for at samiske fangstmetoder, utmarksbruk og jaktord blir borte dersom dagens jegerkurs ikke endres. Vi må også sikre at den fremtidige samiske jegergenerasjon har kjennskap til samiske fugle- og viltbenevnelser, påpeker Eriksen.

Árja ber derfor Sametingsrådet å ta kontakt med Miljødirektoratet, som er faglig ansvarlig for jaktkurset, og kreve at det samiske perspektivet innarbeides i jaktkurset og at det utvikles samiske læremidler til dette.

– I den sammenheng er det viktig at Sametingsrådet påser at samer som har kompetanse i samiske jakttradisjoner og utmarksbruk er med i arbeidet, uttaler Inger Eline Eriksen.