Sametingspolitiker: – Kvelertak på sørsamisk språk

Arbeiderpartiets parlamentariske leder i Sametinget, Vibeke Larsen, er kritisk til regjeringens forslag om å legge ned Sameskolen i Midt-Norge. Regjeringen avviser at dette rammer samiske elever.

Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal

Sameskolen i Midt-Norge ligger i Hattfjeldal i Nordland.

Foto: Torild Wika, Helgeland Arbeiderblad

– Forslaget er intet annet enn et kraftig kvelertak på sørsamisk språk og kan ikke tolkes som annet enn at regjeringen har startet en drapsprosess på et språk som står på UNESCO´s liste over alvorlig truede språk», sier Larsen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett vises det til at ved nedleggelse av Sameskolen i Midt-Norge vil staten spare 3,3 millioner kroner.

– Mister viktig kompetansemiljø

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen (Ap) er opprørt over at regjeringen foreslår å legge ned Sameskolen i Midt-Norge.

Foto: Arbeiderpartiet

Sameskolen i Midt-Norge tilbyr fjernundervisning og sørsamiske samlinger for sine elever. Skolen står for halvparten av all fjernundervisning som tilbys sørsamiske elever i Norge.

Denne kompetansen er det viktig å ta vare på, mener Larsen.

– Det er utopi å tro at man kan bygge opp et slikt miljø igjen etter at man først har lagt ned en skole, som både har kompetanse innen sørsamisk språk, kultur og fjernundervisning, sier Larsen.

– Hårreisende

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener at Regjeringen setter samiske elevers behov til side, dersom Sameskolen i Midt-Norge avvikles.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Også sametingsråd Silje Karine Muotka er opprørt over at skolen i Hattfjelldal foreslås avviklet.

I en pressemelding om statsbudsjettforslaget uttaler hun at Sametinget erkjenner at det sørsamiske undervisningstilbudet bør endres fra dagens form, men hun er kritisk til det hun mener fra regjeringens side er et sololøp uten dialog med Sametinget.

Dette er en hårreisende måte å gjennomføre politikk og dialog på en av de mest sårbare og utsatte språklige gruppene – sørsamiske elever, skriver Muotka.

– Rammer ikke elevene

Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Statssekretær Anne Karin Olli (H) mener at andre aktører kan tilby fjernundervisning i samisk, dersom Sameskolen i Midt-Norge legges ned.

Foto: Berit Nystad / NRK

Regjeringen mener det er riktig å legge ned skolen fordi de ikke har hatt faste elever siden våren 2011.

At skolen nedlegges betyr ikke at sørsamiske elever mister retten til opplæring i samisk språk og kultur.

– I og med at skolen ikke har hatt faste elever siden 2011 så velger man å avvikle Sameskolen i Midt-Norge, men det betyr ikke at samiske elever ikke skal få tilbud, sier statssekretær for samiske saker Anne Karin Olli (H).

Hun viser til at skolen de siste årene har hatt 4,5 millioner kroner i inntekt for fjernundervisning og språksamlinger, og disse pengene kan brukes til å kjøpe fjernundervisning fra andre aktører.

Korte nyheter

 • Rektorvirggáj Hábmerin fáladum

  Ingrid Kintel (33) Divtasvuonas Hábmerin la rektorvirgev fáladum Ájluovta skåvlån Hábmerin. Kintel la dálla åhpadiddjevirgen sæmmi skåvlån. Åvdutjis la giellaguovdátja jådediddjen Árranin barggam. Gålmås lidjin dán virggáj åhtsåm. Sån guhti l ájn virgen rektorin danna, Britt Karin Hansen, hæjtta dán máno maññegietjen, ja álggá virggáj sadjásasj rektorin Stangnes joarkkaskåvlån Hársttágin. Jus Kintel rektorvirgev válddá, de álggá nav ruvva gå la praktihkalattjat vejulasj.

  Ingrid Katrine Kintel er tilbudt stillingen som rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune
  Foto: Privat
 • Govvačájáhus rahppon Oslos

  Oslos rahppui otne govvačájáhus «Árbi - Arv». Govaide leat čállon oanehaš cealkagat sámegillii mat leat jorgaluvvon dárogillii. Gieldda- ja guovlluministtar Bjørn Arild Gram ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka dat rabaiga čájáhusa otne. Mihttu čájáhusain lea čalmmustahttit sámegiela gávpogis ja čájáhus lea maid oassin sámi giellavahku čalmmustahttimis.

  Čájáhusas leat 12 gova mat ovdal leat čájehuvvon earret eará Álttás ja maiddái olggobealde Opera viesu Oslos. Dál leat govat lahka ođđa Munchmusea, báikkis mii gohčoduvvo Stasjonsallmenningen Bjørvikas.

  Fotoutstilling Árbi - Arv. Utstillingen er ved Munchmuseet i Bjørvika.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Lær samisk ved Munchmuseet

  I forbindelse med markeringen av samisk språkuke ble fotoutstillingen «Árbi - Arv» åpnet i Oslo i dag. Det var kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) som stod for åpningen.

  Utstillingen består av 12 bilder fra Finnmark, med enkle samiske setninger og norsk oversettelse på. Gram og Muotka håper de inspirerer folk til å lære seg noen enkle samiske ord. Utstillingen er i Stasjonsallmenningen i Bjørvika, ikke langt fra Munchmuseet. Samisk språkuke markeres samtidig i Norge, Sverige og Finland.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Bjørn Arild Gram (Sp).
  Foto: Mette Ballovara / NRK