Hopp til innhold

Sametingspolitiker: – Kvelertak på sørsamisk språk

Arbeiderpartiets parlamentariske leder i Sametinget, Vibeke Larsen, er kritisk til regjeringens forslag om å legge ned Sameskolen i Midt-Norge. Regjeringen avviser at dette rammer samiske elever.

Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal

Sameskolen i Midt-Norge ligger i Hattfjeldal i Nordland.

Foto: Torild Wika, Helgeland Arbeiderblad

– Forslaget er intet annet enn et kraftig kvelertak på sørsamisk språk og kan ikke tolkes som annet enn at regjeringen har startet en drapsprosess på et språk som står på UNESCO´s liste over alvorlig truede språk», sier Larsen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett vises det til at ved nedleggelse av Sameskolen i Midt-Norge vil staten spare 3,3 millioner kroner.

– Mister viktig kompetansemiljø

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen (Ap) er opprørt over at regjeringen foreslår å legge ned Sameskolen i Midt-Norge.

Foto: Arbeiderpartiet

Sameskolen i Midt-Norge tilbyr fjernundervisning og sørsamiske samlinger for sine elever. Skolen står for halvparten av all fjernundervisning som tilbys sørsamiske elever i Norge.

Denne kompetansen er det viktig å ta vare på, mener Larsen.

– Det er utopi å tro at man kan bygge opp et slikt miljø igjen etter at man først har lagt ned en skole, som både har kompetanse innen sørsamisk språk, kultur og fjernundervisning, sier Larsen.

– Hårreisende

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener at Regjeringen setter samiske elevers behov til side, dersom Sameskolen i Midt-Norge avvikles.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Også sametingsråd Silje Karine Muotka er opprørt over at skolen i Hattfjelldal foreslås avviklet.

I en pressemelding om statsbudsjettforslaget uttaler hun at Sametinget erkjenner at det sørsamiske undervisningstilbudet bør endres fra dagens form, men hun er kritisk til det hun mener fra regjeringens side er et sololøp uten dialog med Sametinget.

Dette er en hårreisende måte å gjennomføre politikk og dialog på en av de mest sårbare og utsatte språklige gruppene – sørsamiske elever, skriver Muotka.

– Rammer ikke elevene

Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Statssekretær Anne Karin Olli (H) mener at andre aktører kan tilby fjernundervisning i samisk, dersom Sameskolen i Midt-Norge legges ned.

Foto: Berit Nystad / NRK

Regjeringen mener det er riktig å legge ned skolen fordi de ikke har hatt faste elever siden våren 2011.

At skolen nedlegges betyr ikke at sørsamiske elever mister retten til opplæring i samisk språk og kultur.

– I og med at skolen ikke har hatt faste elever siden 2011 så velger man å avvikle Sameskolen i Midt-Norge, men det betyr ikke at samiske elever ikke skal få tilbud, sier statssekretær for samiske saker Anne Karin Olli (H).

Hun viser til at skolen de siste årene har hatt 4,5 millioner kroner i inntekt for fjernundervisning og språksamlinger, og disse pengene kan brukes til å kjøpe fjernundervisning fra andre aktører.

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa hun i sin åpningstale, sa Anu Fredriksson.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK