Professor: – Generell overbeiting på Finnmarksvidda er en myte

Professor Tor Benjaminsen mener at det finnes lite faglige bevis på at det foregår en overbeiting i Finnmark.

Reinsdyr på Olahansen i Jølster

Professor Tor Benjaminsen mener at det er lite faglige bevis på at det foregår en overbeiting i Finnmark.

Foto: Jan Benkholt / NRK

Ett av sakene som ble diskutert under reindriftskonferansen i Kautokeino var myten om overbeiting, og foredragsholderen kritiserer regjeringens håndtering av dette.

– Man snakker forbausende lite om motsetningene man finner i de økologiske datene som foreligger. Og disse er langt fra entydige om hvilken retning det går, sier professor Tor Benjaminsen, ved Norges miljø og biovitenskaplige universitet.

– Mangler faglig bevis

Benjaminsen mener at det er lite faglige bevis som tilsier at det faktisk foregår en overbeiting i Finnmark.

Ansiktsbilde av Tor A. Benjaminsen

Professor Tor A. Benjaminsen sier at det er lite bevis for overbeite.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Hvis man eksempelvis ser på vegetasjonsundersøkelsen som NINA (journ.anm. Norsk institutt for naturforskning) har gjort, som er kanskje den mest systematiske kunnskapen man har om lavmattene på Finnmarksvidda. De har gjort målinger i 1998, 2005 og 2010, forteller Benjaminsen.

Han mener det er merkverdig at fra 1998 til 2005 økte lavmattene, samtidig som reindyr økte.

– Dette sier meg at det er noe mer som skjer, enn bare at reintetthet bestemmer tilstanden til lavmattene. Her er spiller nok også klimaforhold en stor rolle for utviklingen av lavmattene, sier Benjaminsen.

Etterlyser et nytt styringsverktøy

Benjaminsen mener at man burde stille spørsmål om øvre reintall er det rette styringsverktøyet. Han mener at man burde vurdere å bruke andre intensiver. Uten å komme med noen konkrete forslag.

Den unge reindriftutøveren og leder for NRL-U, Juhan Danel Gaup, mener det er godt at professor Benjaminsen nå bekrefter det reindriftsutøvere har prøvd å forklare overfor myndighetene.

Juhan D. Gaup

Juhan Danel Gaup sier at det er godt å få bekreftet at overbeiting er en myte.

Foto: Máijá Holm Balto / NRK

– Beitet forandrer seg fra år til år, og vi har prøvd å forklare dette til myndighetene. Dermed er det godt å få dette bekreftet fra fagpersoner, sier Gaup.

Gaup ønsker nå at budskapet til Benjaminsen også når fram til staten.

– Det er de som bør få denne beskjeden, sier Gaup.

Korte nyheter