NRK Meny
Normal

Tettere enn noensinne

Bare ubetydelige 0,1 prosent skiller Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund. Begge er avhengige av samarbeid med småpartiene for å vinne makta på Sametinget.

Aili Keskitalo

NSR får størst oppslutning i meningsmålingen. Presidentkandidat Aili Keskitalo.

Foto: Åse Pulk / NRK

Vibeke Larsen

Aps presidentkandidat Vibeke Larsen.

Foto: Arbeiderpartiet

Dette viser den nest siste meningsmålingen før sametingsvalget.

NSR får en oppslutning på 26,7 prosent, mens Ap får 26,6. Verken i tidligere målinger eller ved valg har det vært så tett mellom «de to store» i Sametinget.

Close race var det også foran 2009-valget. 1,4 prosent skilte partiene , også da var NSR størst i målingen som ble publisert 3. september 2009. Valgresultatet viste imidlertid at Ap var 5,8 prosent større enn NSR. Differansen mellom partiene ved 2005-valget var omtrent det samme.

Partibarometer august 2013

Parti

Valg 09

August 13

Differanse

NSR

21,0

26,7

+5,7

Ap

26,8

26,6

-0,2

Frp

7,8

8,7

+0,9

Høyre

4,6

7,7

+3,1

Árja

10,0

7,0

-3,0

Sp

4,9

3,1

-1,8

Flyttsamel.

4,4

2,8

-1,6

Nordkalottf.

1,9

2,4

+0,5

SFF*

3,1

2,1

-1,0

Åarjel-Saemiej Gielh

1,5

2,0

+0,5

SBS*

2,0

1,5

-0,5

SV

0,7

0,7

 

Andre

11,0

8,6

-2,4

Stabilt

Sammenlignet med målingen Sentio utførte for NRK Sápmi i april i år har det vært små endringer for NSR og Ap.

NSR gjør imidlertid et kraftig byks sammenlignet med valgresultatet. Dette har også vært tendensen i forbindelse med de to siste valgene.

Mandatberegningen viser at NSR ville fått 14 og Ap 13. Sju andre partier ville blitt representert på Sametinget: Frp med tre, Høyre med to, Nordkalottfolket med to, Árja med to og Åarjel-Saemiej Gielh, Flyttsamelista og trolig Samer sørpå med et hver.

Beregningene for sametingsvalg er imidlertid mer usikre enn tilsvarende beregninger for stortingsvalg. For det første er det vanskelig å gjennomføre meningsmålinger for såpass små grupper, spredt utover i landet. For det andre har det vært store variasjoner i listesituasjonen i de ulike kretsene.

I intervjuene er ikke partinavnene lest opp. Derfor knytter det seg noe usikkerhet i forhold til SBS, Samer bosatt i Sør-Norge og SFF, Samenes folkeforbund eller Samefolkets parti.

Partibarometer - Måling april - august 2013

Parti

April 13

August 13

Differanse

NSR

26,0

26,7

+0,7

Ap

26,4

26,6

+0,2

Frp

7,3

8,7

+1,4

Høyre

8,1

7,7

-0,4

Árja

8,7

7,0

-1,7

Sp

3,8

3,1

-0,7

Flyttsamelista

3,0

2,8

-0,2

Nordkalottfolket

2,2

2,4

+0,2

SFF*

2,3

2,1

-0,2

Åarjel-Saemiej Gielh

1,5

2,0

+0,5

SBS*

2,1

1,5

-0,6

SV

0,3

0,7

+0,4

Andre

8,3

8,6

+0,3

Blå-blått

Fremskrittspartiet holder også et stabilt nivå sammenlignet med både valgresultatet og målingen i april. 8,7 prosent av sametingsvelgerne støtter altså det eneste partiet i Norge som vil nedlegge Sametinget.

Høyre - som kan komme til å styre landet etter valget sammen med Frp - går fram med 3,1 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet. Bare NSR har større framgang. Men i løpet av sommeren har ikke Høyre økt oppslutningen sin. I forhold til april-målingen er det en liten tilbakegang.

Árja som var en av vinnerne i 2009, holder seg på samme nivå som målingene har vist etter valget. Foran valget den gang, var oppslutningen 5,5 prosent.

Målingen viser at 36 prosent av sametingsvelgerne ikke vet hvem de skal stemme på.

Tabellen nedefor viser utviklingen til partiene som stiller lister i de fleste valgkretsene.

Meningsmålinger etter 2009-valget

Parti

Valg 09

Mai 10

Mai 12

Okt. 12

April 13

Aug. 13

NSR

21,0

28,4

19,2

24,4

26,0

26,7

Ap

26,8

34,0

32,0

29,5

26,4

26,6

Frp

7,8

8,6

6,8

8,9

7,3

8,7

Høyre

4,6

4,3

8,0

9,2

8,1

7,7

Árja

10,0

6,4

7,7

7,2

8,7

7,0

Sp

4,9

4,8

3,9

4,4

3,8

3,1