Brukte Sametingets penger på ulovlig bygg

Sametingets avdelingsdirektør fraskriver seg ansvar for å sjekke om de som får støtte følger norsk lov.

Sametinget

Næringsbygget, som ble satt opp uten byggetillatelse, fikk støtte til byggeprosjektet av Sametinget. (Bildet er av Sametinget.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget har bevilget penger til et prosjekt der søkeren har søkt støtte til å bygge et næringsbygg i Karasjok kommune.

Men næringsbygget er bygd uten byggetillatelse. Dette bekrefter teknisk etat i Karasjok kommune.

– Det er ikke søkt om det (byggetillatelse journ.anm.), sier saksbehandler Tor Georg Næss i Karasjok kommune.

Samtidig bekrefter Næss at kommunen krever byggetillatelse for det aktuelle næringsbygget.

– Pengene er brukt på riktig måte

Sametinget bevilget 150 000 kr til et fryseanlegg, og mener de har alt på det rene.

– Vår oppgave er å passe på at offentlige penger blir brukt til det formålet pengene er bevilget til. I dette tilfellet ser det ut som at pengene er blitt brukt på en riktig måte, sier Sametingets avdelingsdirektør Magne Svineng.

Er pengene blitt brukt etter forskrifter da bygget ikke er bygd etter norsk plan- og bygningslov?

– Jeg vil ikke kommentere denne konkrete saken, men det er kommunen som har det hele og fulle ansvaret for å forsikre at bygget blir bygd med byggetillatelse eller ikke, svarer Svineng.

Statlige institusjoner bestemmer selv

Direktoratet for økonomistyring som gir råd til myndighetene sier at statlige institusjoner kan selv bestemme hvordan de forvalter offentlige midler.

Sametinget har ikke gjort noe galt i forhold til egne retningslinjer. Sametinget gir søkeren all ansvar til å følge norsk lov etter å ha bevilget midler til et prosjekt.

Sametinget krever ikke ferdig attest slik som Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan sammenlignes med Sametinget i og med at de bevilger offentlige midler, men i motsetning til Sametinget, så krever de at søkerne har papirarbeidet i orden, og krever en ferdig attest fra kommunen, før de bevilger penger til et prosjekt.

Avdelingsdirektøren sier at de har ikke et slikt krav overfor søkere.

– Vi krever ikke den, men Sametinget påser at søkeren underskriver og påtar seg ansvaret til å følge norsk lov, sier Svineng.

Ser du om Sametinget har behov for å forbedre systemet hvordan deres offentlige midler blir utbetalt?

– Ja, det er mulig at vi må se en gang til på våre retningslinjer og rutiner, avslutter Svineng.

Ber bygger om søknad

Tor Georg Næss forteller til NRK Sápmi kommer til å sende et brev til den som har oppført bygget, og be om byggetillatelsessøknad.

Han forteller at saken er ukjent for kommunen, men at de ved hjelp av søknaden vil bli kjent med saken.

– Så får vi vurdere om vi gir byggetillatelse, sier Næss.