Hopp til innhold

Sametingets leder søker om å få gå av

Ordføreren i Sametinget i Finland, Klemetti Näkkäläjärvi (54), ber om å kunne fratre både stillingen som ordfører og alle andre verv i Sametinget.

Klemetti Näkkäläjärvi

Klemetti Näkkäläjärvi er veldig skuffet over at at forslaget til ny sametingslov er trukket tilbake.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i går at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov. Det sa hun etter at riksdagen i Finland hadde stemt for å beholde den gjeldende samedefinisjonen.

Det er sametingsloven som definerer hvem som er same, og hvem som ikke er det. Henriksson sier hun måtte trekke hele lovforslaget.

Näkkäläjärvi uttalte i går at han er veldig skuffet.

Det er Yle Sápmi som er først ute med nyheten om at Klemetti Näkkäläjärvi nå ber om å få gå av. Han har vært ordfører i Sametinget siden 2008.

Blogget om natten

Näkkäläjärvi meldte om sin avskjedssøknad i bloggen sin (ekstern lenke) og innlegget ble postet natt til 11. mars 2015 klokken 02.50 finsk tid, de vil si klokken 01.50 norsk tid.

Blogginnlegget har tittelen «Maŋimus bloggačálus ja morašbarggu álgu» (Siste blogginnlegg og starten på sorgarbeidet).

– Jeg har i dag sendt et brev til Sametinget og bedt om å få fratre min stilling som ordfører i Sametinget ja alle tillitsverv, som jeg har i Sametinget. Jeg har også sendt brev til statsråden (justisminister Anna Maja Henriksson; red. forklaring), der jeg ber om å få fratre vervet som folkevalgt sametingsrepresentant, skriver Näkkäläjärvi i sin blogg.

Manhattan ble solgt til kolonistene i gamle dager for noen glassperler. For meg er våre vidder viktigst.

Klemetti Näkkäläjärvi i sin blogg

– Tar mange skritt tilbake

Sametingsloven er blitt forberedt i tre år og i juni i fjor kom regjeringen og Sametinget til et kompromiss om hvordan man skal definere hvem som er same.

Klemetti Näkkäläjärvi fulgte behandlingen av saken i riksdagen. Han er skuffet over utfallet.

– Jeg er veldig skuffet. Finland tok mange skritt tilbake hva gjelder menneskerettigheter. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det blir nå, når det gikk slik. Her har tre års arbeid gått i vasken, sier Näkkäläjärvi.

Korte nyheter

  • Dovddus sámi professor manái ealáhahkii

    Otne manai virggálaččat ealáhahkii Oulu universitehta Sámekultuvrra professor Veli-Pekka Lehtola. Sus leamašan erenomáš stuorra mearkkašupmi sámi dutkamuššii.

    – Ii oktage sáhte mannat su meattá, go álgá dutkkat sámi kultuvrra, ja sámiid historjjá, ferte vuos oahpásmuvvat Veli-Pekka čállosiidda, lohka professor Anni-Siiri Länsman.

    Geahča ášši otná TV-ođđasiin.