Miljø-stiftelse havner under Sametingets lupe

Styrelederen i Stiftelsen Protect Sápmi fikk i 2015 konsulenthonorarer gjennom sitt eget firma på 1,2 millioner. Nå vil Sametingets kontrollutvalg gjennomgå regnskapene.

Arthur Tørfoss Sámedikkis

Arthur Tørfoss (Frp) er leder for Sametingets kontrollutvalg.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Sametingets ­kontrollutvalg satte i desember 2016 i gang undersøkelse av rutinene rundt pengebruken i Protect Sápmi, etter at det kom frem at styrelederen i stiftelsen i 2015 fikk 1,2 millioner i konsulenthonorarer gjennom sitt eget firma.

Stiftelsen skal ivareta samiske rettigheter til land og ressurser.

Undersøkelsen ble satt i gang etter at den samiske avisa Ságat (krever innlogging) avslørte denne pengebruken.

Økonomi- og rådgivningsselskapet Søstrene Åsjord AS har hatt en gjennomgang av årsregnskapene til Protect Sápmi, men rapporten er nå tilgjengelig bare for medlemmene av Sametingets kontrollutvalg.

NRK Sápmi har i en e-post til Sametinget krevd innsyn i dokumentet.

Vil ikke si så mye

Møtet i Sametingets kontrollutvalg avholdes i Bodø tirsdag 21.02.17 og onsdag 22.02.17.

– Saken om Protect Sápmis pengebruk blir behandlet på tirsdag. Da vil vi også ta stilling til om dokumentet fra Søstrene Åsjord AS skal bli offentlig, forklarer kontrollutvalgets leder Arthur Tørfoss til NRK Sápmi.

Han er ellers sparsom med opplysninger.

– Vi vil gjøre et vedtak i saken og det vil komme en protokoll som vil være åpen for media. Ellers vil jeg ikke si mer om saken nå før møtet er holdt, sier Tørfoss.

Saksliste:

08/17 Godkjenning av innkalling
09/17 Godkjenning av saksliste
10/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i Alta 25.01.17
11/17 Økonomi – status pr. 31.01.17 og korrigering av status pr. 31.12.16.
12/17 Protect Sapmi og gjennomgang av årsregnskapene (BS 01/17) – Rapport fra Søstrene Åsjord AS
13/17 Eierskapsmelding (BS 02/17) – Rapport fra Søstrene Åsjord AS
14/17 E-post av 16.01.16 – Anita P. Ravna og klage fra NSR – 18.12.16 – bestilling av arbeid fra Søstrene Åsjord AS (BS 03/17)
15/17 Eventuelt
John Kappfjell – svar fra administrasjonen på spørsmål om godtgjørelse til sametingsrepresentantene