Sametingets første styreordfører er død

En av de store forgrunnsfigurene i samepolitikken, Ingwar Åhrén, har gått bort etter en tids sykdom. Han ble 71 år gammel og etterlater seg kone og to barn.

Inwar Åhrèn

Ingwar Åhrèn ble 71 år gammel da han døde på søndag.

Foto: SVT

Ingwar Åhrén har vært med i mange sammanhenger der det har dreid seg om å bygge opp samiske institusjoner og system.

Han var med og hadde en ledende rolle i begynnelsen av 70-tallet da ungdomsorganisasjonen Sáminuorra ble gjort om til dagens organisasjon.

Ingwar Åhrén ble også det svenske Sametingets første politiske leder da han med en stemmes overvekt vant mot Lars-Wilhelm Svonni.

Dermed tok Åhrén plassen som styreordfører i årene 1993 – 1997.

Fikk pris i 2010

Ingwar Åhrén ble tildelt Svenska samernas riksförbunds hederspris for 2010.

Åhrén fikk prisen for sitt aktive arbeid i den samiske samfunnsoppbyggingen.

«Gjennom et stort engasjement, enorme kunnskaper og med en stor respekt for de samiske tradisjonene har Ingwar Åhrén aktivt påvirket utviklingen av flere av de samiske institusjonene.

Gjennom en betydningsfull arbeidsgjerning har Ingwar Åhrén vært en stor inspirator i Sápmi. I en verden der framganger for det samiske samfunnet iblant har glimret med sitt fravær, har Ingwar Åhrén vært en stor ledestjerne å orientere seg etter», skrev SSRs styre i sin forklaring til prisen.