Sametinget: – Ubegrunnet frykt at nabokommunen stjeler helsesenter

Samiske representanter føler seg forbigått i en arbeidsgruppe som jobber for likeverdige helsetjenester i Nord-Salten. Nå ber Sametinget gruppa om å kommunisere bedre.

Henrik Olsen.

FRYKTER IKKE: Sametingsråd Henrik Olsen mener at samene ikke har noe å frykte.

Foto: Piera Balto / NRK

– Vi forstår det slik at dette er et resultat av at det har gått litt tregt med arbeidet i gruppa, og tidvis dårlig kommunikasjon mellom gruppas medlemmer.

Det sier sametingsråd Henrik Olsen, som mener at saken handler om treghet, misforståelser og dårlig kommunikasjon.

I går skrev NRK at to samiske representanter føler seg respektløst behandlet og forbigått i en arbeidsgruppe som jobber for likeverdige helsetjenester i Nord-Salten.

Gruppa har ikke hatt møter siden juni i fjor, men i mellomtiden har Hamarøyordfører sendt en søknad til Sametinget på vegne av arbeidsgruppa.

En av representantene valgte å trekke seg fra gruppa.

Nå ser Sametinget frem til at saken oppklares og at gruppa fortsetter det viktige arbeidet.

Rolf Steffensen

Ordfører i Hamarøy kommune avviser at det har skjedd en lukket prosess.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ventet i mange år

I 2013 sa kommunestyret i Tysfjord, med et knapt flertallsvedtak, nei til et lenge planlagt samisk helsesenter på Drag.

Dette til stor forargelse blant innbyggere – spesielt blant samer som lenge har ventet på bedre helsetilbud i området.

I fjor engasjerte Sametinget seg, og utnevnte tre samiske representanter som sammen med ordførerne i Tysfjord, Hamarøy og Steigen skal jobbe for å få på plass et godt tjenestetilbud til den samiske befolkningen.

– Ubegrunnet frykt

En av representantene, Lars Filip Paulsen, uttrykte bekymring for at Hamarøy skal konkurrere med planene om et helsesenter i Tysfjord.

Sametingsråd Henrik Olsen mener de samiske representantenes frykt er ubegrunnet.

– Frykten for at Hamarøy skal ta over DMS-prosjektet er ubegrunnet og jeg har ingen tro på at Hamarøyordfører Rolf Steffensen har hensikter til å «stjele» prosjektet fra Tysfjord.

Lars Filip Paulsen og Anna Kuoljok

De samiske representantene i arbeidsgruppa, Lars Filip Paulsen og Anna Kuoljok er kritiske til arbeidsgruppas arbeidsmetoder.

Foto: Simon Piera Paulsen, Sander Andersen / NRK

Samer godt representert

Han viser også til at samene er godt representert i gruppa.

– Fire av seks representanter kommer fra Tysfjord og en stor overveiende del har samisk bakgrunn.

Sametingsråden mener at alle i gruppa må ta ansvar for situasjonen som har oppstått.

– Det er beklagelig, for det skader jo en veldig god sak og en god prosess som er kommet i gang for å få et bedre helsetilbud for den samiske befolkningen i Nord-Salten.

Valgt ny representant

En av representantene, Lars Filip Paulsen trakk seg som representant i arbeidsgruppa som protest mot fremgangsmåten.

– Det er beklagelig at Lars Filip Paulsen valgte å trekke seg. Han ble jo valgt av Sametinget fordi han har et stort engasjement for denne saken og representerer et miljø som har jobbet lenge med et helsesenter i Tysfjord, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Nå har sametingsrådet utnevnt prosjektets leder og Árrans direktør, Lars Magne Andreassen, som samisk representant.

Andreassen er fra før oppnevnt som Paulsens personlige vara, og er derfor den naturlige personen til å overta plassen.

– Lars Magne har en god faglig bakgrunn for å være med å gjøre et godt arbeid i gruppa, og er også leder for det lulesamiske senteret Árran som har et godt fagmiljø som blir å jobbe frem kunnskapsgrunnlaget, sier Henrik Olsen.

Søknaden

Arbeidsgruppa søkte om 180.000 kroner til et forprosjekt, og representant Lars Filip Paulsen ba Sametinget om å ikke støtte dette prosjektet.

Sametingsråd Henrik Olsen avviser Paulsens oppfordring om avslag.

– Tilskuddet er bevilget og vi synes at søknaden er godt begrunnet.

Og Olsen bekymrer seg ikke for at Hamarøy kommune formelt er eier av prosjektet, slik Paulsen gjør, og forklarer det med at utvalget ikke er et formelt organ – derfor må en av kommunene formelt tiltrå som prosjekteier.

Nå ser han frem til en god fremgang i saken.

– Søknaden er innvilget og man kan nå gå i gang med det viktige arbeidet som skal gjøres. Sametingsrådet håper at arbeidsgruppa møtes veldig snart for å oppklare uklarhetene rundt søknaden og prosessen. Og at man nå ser på veien videre og hvordan man håndterer tilskuddet.