Vil ha lokalkontor i New York

Sametinget kan i løpet av året etablere seg i millionbyen New York. Sterk misnøye med den rødgrønne regjeringens samepolitikk er årsaken til dette.

Times Square

Hit til New York ønsker Sametintget å etablere kontor.

Foto: Lucas Jackson / REUTERS

Sametingsrådets medlem, Vibeke Larsen.

Sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Harrieth Aira / NRK
FN bygningen Manhattan New York

FN-bygningen på Manhatten i New York.

Foto: Mary Altaffer / Ap

– Vi ønsker oss en direkte kanal til FN, og vil derfor ha en kontor i New York, sier sametingsråd Vibeke Larsen til den samiskspråklige avisen Ávvir .

I forslaget til revidert budsjett, som avisen har fått tilgang til, framkommer det at sametingsrådet ønsker å bevilge en million kroner til lokalkontoret i USA.

Sterk misnøye

De forente nasjoner (FN) har sitt hovedkvarter i New York, og det er hovedgrunnen til planene.

– Overfor regjeringen er det vanskelig å gjennomslag for samiske saker. Derfor er det viktig at vi har en egen kanal til FN-systemet, sier Larsen til avisen.

Hun trekker fram arbeidet med mineralloven, bruddet i årets reindriftsforhandlinger og utvidelsen av nasjonalparker og fredning i samiske områder som eksempler på saker hvor Sametinget ikke har fått gehør i regjeringen.

Forholdet mellom Sametinget og regjeringen er også blitt satt på prøve i forbindelse med retten til fisket utenfor Finnmark. Mandag møtes sametingspresidenten og fiskeriministeren til nye konsultasjoner om saken.

Sametinget har heller ikke fått til egne forhandlinger om statsbudsjettet.

NSR-Aili: – Nytt for meg

Aili Keskitalo er gruppeleder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.

– Dette er helt nytt for meg, sier hun til Ávvir.

Hun mener at det generelt er fornuftig med internasjonalt arbeid.

Heller ikke Aili Keskitalo er fornøyd med den rødgrønne regjeringens samepolitikk. Hun er imidlertid overrasket over at Aps sametingsråd gir uttrykk for så sterk misnøye i forhold til regjeringen.

– Ap burde ha trukket seg fra sametingsrådet ettersom de har problemer med å nå igjennom. Ap har jo også flertallet i regjeringen, sier Keskitalo til Ávvir.