Hopp til innhold

– De forklarer ikke godt nok

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen forstår ikke kritikken fra Beaivváš over at teatebyggeplanene går for sakte. Hun sier at teateret selv har skyld i det.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen mener at det samiske nasjonalteateret selv må ta sin del av skylda for at teaterbyggeplanene har stoppet opp.

Foto: Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson uttalte til NRK Sápmi i går at han er fortvilet over at byggeplanene for et eget teaterhus for det samiske nasjonalteateret ser ut til å ha stoppet opp.

– Hvorfor skjer det ingenting i saken? Statsbygg har ventet i over ett år på å få et oppdragsbrev fra Sametinget om å iverksette byggeprosessen, men det har ikke skjedd, sa Gunnarsson i går.

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen (Ap) er ikke sikker på hvem teatersjefen er fortvilet over, og peker på at teateret selv ikke har klart å forklare drifts- og utgiftsrelaterte aspekter godt nok overfor både Sametinget og Kulturdepartementet.

Og at teaterplanene går sakte, det har teateret selv også skyld i.

– De har blant annet ikke svart konkret på hvordan de ser på en opptrapping av drift. Dette bygget vil koste 230 millioner kroner og det skal være en drift i bygget, men de har de altså ikke svart på hvordan de ser for seg det fremover, sier Vibeke Larsen til NRK i dag.

Det har vært snakket om et eget teaterhus for det samiske nasjonalteateret i mange år, og allerede i 2009 kom de første skissene av det som skulle bli Beaivváš sitt nye hjem. Men det har ikke manglet på utfordringer og hindringer, og prosessen har mange ganger stanset opp.

Har bedt teateret om bedre svar

Kulturdepartementet svarte til NRK i går at prosjektet med et eget samisk teaterhus fortsatt er i en programfase, og at de har bedt om en nærmere redegjørelse for framtidige teaterplaner, og økonomiske konsekvenser av fremtidig drift og aktivitet.

– En slik vurdering er vanlig i en tidlig fase av et byggeprosjekt, og vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med prosjektet, sa statssekretær Kjersti Stenseng.

Statssekretæren uttalte også at departementet anser det som viktig at byggeplanene er i samsvar med de utviklingsplanene som både Sametinget og teateret selv har for det nye teaterhuset.

Kulturdepartementet ba teateret om en bedre forklaring på egne utviklingsplaner allerede i fjor høst.

Vibeke Larsen i sametingsrådet sier at med en prislapp på godt over 200 millioner kroner, så er det bare naturlig at departementet krever gode og tilfredsstillende svar fra teateret selv.

– Et teater skal ikke bare produsere, men også rekruttere skuespillere, og hvor henter man nye skuespillere? Og hvordan vil teateret selv sørge for at man opprettholder kvalitet i sine stykker, det er blant annet slike spørsmål som departementet er opptatt av, sier Vibeke Larsen.

Fra Beaivváš-stykket "Sølvvannet"

Beaivváš produserer teater for både store og små, her fra ungdomsstykket 'Sølvvannet'. I dag holder teateret til i gamle lokaler bygget på 70-tallet.

Foto: Mienna/Beaivváš

– Kritikken er uforståelig

Sametinget har derfor bevilget ekstramidler til Beaivváš slik at det samiske nasjonalteateret kan gi departementet den redegjørelsen som de etterspør.

Den siste prosjektrapporten fra Beaivváš ble levert Sametinget først i slutten av februar. Vibeke Larsen er redd for at den igjen vil bli sendt tilbake til teateret fordi den fortsatt er mangelfull.

– Den rapporten skal vi diskutere på neste rådsmøte som er i neste uke, men vi ser allerede at rapporten ikke svarer på alle de utfordringene som Kulturdepartementet adresserte, sier hun.

Hun forklarer videre at dersom Kulturdepartementet ikke vil gå inn for et eierskap i det nye teaterbygget, så må prosjektbeskrivelsen fra teateret være så god at Finansdepartementet likevel velger å finansiere det.

Beaivváš vil ha arbeidsgruppe

Lene Hansen

Styreleder Lene Hansen i Beaivváš synes at det er positivt at Sametinget vil møte teateret for å diskutere saken.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Styreleder Lene Hansen i Beaivváš lanserer nå tanken om å etablere en egen arbeidsgruppe for byggeplanene bestående av representanter fra Beaivváš, Sametinget, Statsbygg og Kautokeino kommune.

Styrelederen i teateret mener at det vil sikre fortgang i saken og at alle involerte aktører vil kunne få status i saken fortløpende.

– Vi må jobbe på veldig mange nivåer nå, og da må alle gode krefter jobbe sammen, sier Lene Hansen.

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen sier at de først må ha et møte med teateret før hun kan si noe mer om en slik arbeidsgruppe. Hun er likevel positiv til det.

–Når jeg ser det dokumentet som Beaivváš har sendt til oss, så tror jeg vi gjør lurt i å opprette en gruppe som kan konkretisere hva departementet ønsker svar på, sier Vibeke Larsen til NRK.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK