Hopp til innhold

– De forklarer ikke godt nok

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen forstår ikke kritikken fra Beaivváš over at teatebyggeplanene går for sakte. Hun sier at teateret selv har skyld i det.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen mener at det samiske nasjonalteateret selv må ta sin del av skylda for at teaterbyggeplanene har stoppet opp.

Foto: Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson uttalte til NRK Sápmi i går at han er fortvilet over at byggeplanene for et eget teaterhus for det samiske nasjonalteateret ser ut til å ha stoppet opp.

– Hvorfor skjer det ingenting i saken? Statsbygg har ventet i over ett år på å få et oppdragsbrev fra Sametinget om å iverksette byggeprosessen, men det har ikke skjedd, sa Gunnarsson i går.

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen (Ap) er ikke sikker på hvem teatersjefen er fortvilet over, og peker på at teateret selv ikke har klart å forklare drifts- og utgiftsrelaterte aspekter godt nok overfor både Sametinget og Kulturdepartementet.

Og at teaterplanene går sakte, det har teateret selv også skyld i.

– De har blant annet ikke svart konkret på hvordan de ser på en opptrapping av drift. Dette bygget vil koste 230 millioner kroner og det skal være en drift i bygget, men de har de altså ikke svart på hvordan de ser for seg det fremover, sier Vibeke Larsen til NRK i dag.

Det har vært snakket om et eget teaterhus for det samiske nasjonalteateret i mange år, og allerede i 2009 kom de første skissene av det som skulle bli Beaivváš sitt nye hjem. Men det har ikke manglet på utfordringer og hindringer, og prosessen har mange ganger stanset opp.

Har bedt teateret om bedre svar

Kulturdepartementet svarte til NRK i går at prosjektet med et eget samisk teaterhus fortsatt er i en programfase, og at de har bedt om en nærmere redegjørelse for framtidige teaterplaner, og økonomiske konsekvenser av fremtidig drift og aktivitet.

– En slik vurdering er vanlig i en tidlig fase av et byggeprosjekt, og vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med prosjektet, sa statssekretær Kjersti Stenseng.

Statssekretæren uttalte også at departementet anser det som viktig at byggeplanene er i samsvar med de utviklingsplanene som både Sametinget og teateret selv har for det nye teaterhuset.

Kulturdepartementet ba teateret om en bedre forklaring på egne utviklingsplaner allerede i fjor høst.

Vibeke Larsen i sametingsrådet sier at med en prislapp på godt over 200 millioner kroner, så er det bare naturlig at departementet krever gode og tilfredsstillende svar fra teateret selv.

– Et teater skal ikke bare produsere, men også rekruttere skuespillere, og hvor henter man nye skuespillere? Og hvordan vil teateret selv sørge for at man opprettholder kvalitet i sine stykker, det er blant annet slike spørsmål som departementet er opptatt av, sier Vibeke Larsen.

Fra Beaivváš-stykket "Sølvvannet"

Beaivváš produserer teater for både store og små, her fra ungdomsstykket 'Sølvvannet'. I dag holder teateret til i gamle lokaler bygget på 70-tallet.

Foto: Mienna/Beaivváš

– Kritikken er uforståelig

Sametinget har derfor bevilget ekstramidler til Beaivváš slik at det samiske nasjonalteateret kan gi departementet den redegjørelsen som de etterspør.

Den siste prosjektrapporten fra Beaivváš ble levert Sametinget først i slutten av februar. Vibeke Larsen er redd for at den igjen vil bli sendt tilbake til teateret fordi den fortsatt er mangelfull.

– Den rapporten skal vi diskutere på neste rådsmøte som er i neste uke, men vi ser allerede at rapporten ikke svarer på alle de utfordringene som Kulturdepartementet adresserte, sier hun.

Hun forklarer videre at dersom Kulturdepartementet ikke vil gå inn for et eierskap i det nye teaterbygget, så må prosjektbeskrivelsen fra teateret være så god at Finansdepartementet likevel velger å finansiere det.

Beaivváš vil ha arbeidsgruppe

Lene Hansen

Styreleder Lene Hansen i Beaivváš synes at det er positivt at Sametinget vil møte teateret for å diskutere saken.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Styreleder Lene Hansen i Beaivváš lanserer nå tanken om å etablere en egen arbeidsgruppe for byggeplanene bestående av representanter fra Beaivváš, Sametinget, Statsbygg og Kautokeino kommune.

Styrelederen i teateret mener at det vil sikre fortgang i saken og at alle involerte aktører vil kunne få status i saken fortløpende.

– Vi må jobbe på veldig mange nivåer nå, og da må alle gode krefter jobbe sammen, sier Lene Hansen.

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen sier at de først må ha et møte med teateret før hun kan si noe mer om en slik arbeidsgruppe. Hun er likevel positiv til det.

–Når jeg ser det dokumentet som Beaivváš har sendt til oss, så tror jeg vi gjør lurt i å opprette en gruppe som kan konkretisere hva departementet ønsker svar på, sier Vibeke Larsen til NRK.

Korte nyheter

 • Støre håpar både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

  Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i Brussel der han møtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

  Støre sa på pressekonferansen at han håpar både Sverige og Finland er medlemer i forsvarsalliansen innan Nato-toppmøtet i juli.

  – Alle allierte burde føle seg forplikta til å ratifisere dei to landa sine søknader, sa Støre.

  Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg
  Foto: Simen Ekern / NRK
 • Rektor: – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærere

  I den nye stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunn blir det nok en gang slått fast at det er stor mangel på samisklærer i Norge.

  Fordi få samiske elever har samisk gjennom hele skoleløpet og i videregående skole, er det store utfordringer med å få rekruttert nok samisklærere.

  Dette er en utfordring som rektor Linda Jacobsen ved Oslo samiske skole, som er en del av Nedre Bekkelaget skole, kjenner godt til.

  – Vi hadde utlyst en stilling nå, og fikk en kvalifisert søker. Men søkeren takket dessverre nei, sier Jacobsen.

  Skolen fikk nylig besøk av Sametinget og statsrådene i Kunnskapsdepartementet, som ville fortelle om den nye stortingsmeldingen.

  Flere av elevene, som fikk hilse på gjestene, ga uttrykk for at de kan tenke seg å bli samisklærere.

  Jacobsen mener det er viktig å ta elevenes engasjementet på alvor.

  Skolen merker stor interesse for å lære samisk i Oslo.

  – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærer. Vi har flere elever som ønsker opplæring i samisk. Vi skulle gjerne hatt flere lærer, sier hun.

  Over hele landet er det nå prekær mangel på samisklærere og førskolelærere.

  Stortingsmeldingen skal følges opp med tiltak av Sametinget og regjeringen (ekstern lenke - regjeringen.no).

  Linda Jacobsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dømt for å misbruke stillingen til å skaffe seg sex

  En kommunal leder i Vest-Finnmark er dømt til ett års fengsel for å misbruke stillingen sin til å skaffe seg sex med en underordnet. Lagmannsretten har gitt ham to måneder kortere fengselsstraff en tingretten, fordi saken ble liggende lenge hos politiet. Mannen ga den langt yngre kvinnen sterke vanedannende medisiner, og hun gikk med på å ligge med ham minst fem ganger blant annet fordi hun trengte medisinene, går det fram av dommen. Mannen selv har benektet eller bagatellisert det meste, men lagmannsretten mener han ikke er troverdig. Han må betale kvinnen 180.000 kroner i erstatning.