– De forklarer ikke godt nok

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen forstår ikke kritikken fra Beaivváš over at teatebyggeplanene går for sakte. Hun sier at teateret selv har skyld i det.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen mener at det samiske nasjonalteateret selv må ta sin del av skylda for at teaterbyggeplanene har stoppet opp.

Foto: Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson uttalte til NRK Sápmi i går at han er fortvilet over at byggeplanene for et eget teaterhus for det samiske nasjonalteateret ser ut til å ha stoppet opp.

– Hvorfor skjer det ingenting i saken? Statsbygg har ventet i over ett år på å få et oppdragsbrev fra Sametinget om å iverksette byggeprosessen, men det har ikke skjedd, sa Gunnarsson i går.

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen (Ap) er ikke sikker på hvem teatersjefen er fortvilet over, og peker på at teateret selv ikke har klart å forklare drifts- og utgiftsrelaterte aspekter godt nok overfor både Sametinget og Kulturdepartementet.

Og at teaterplanene går sakte, det har teateret selv også skyld i.

– De har blant annet ikke svart konkret på hvordan de ser på en opptrapping av drift. Dette bygget vil koste 230 millioner kroner og det skal være en drift i bygget, men de har de altså ikke svart på hvordan de ser for seg det fremover, sier Vibeke Larsen til NRK i dag.

Det har vært snakket om et eget teaterhus for det samiske nasjonalteateret i mange år, og allerede i 2009 kom de første skissene av det som skulle bli Beaivváš sitt nye hjem. Men det har ikke manglet på utfordringer og hindringer, og prosessen har mange ganger stanset opp.

Har bedt teateret om bedre svar

Kulturdepartementet svarte til NRK i går at prosjektet med et eget samisk teaterhus fortsatt er i en programfase, og at de har bedt om en nærmere redegjørelse for framtidige teaterplaner, og økonomiske konsekvenser av fremtidig drift og aktivitet.

– En slik vurdering er vanlig i en tidlig fase av et byggeprosjekt, og vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med prosjektet, sa statssekretær Kjersti Stenseng.

Statssekretæren uttalte også at departementet anser det som viktig at byggeplanene er i samsvar med de utviklingsplanene som både Sametinget og teateret selv har for det nye teaterhuset.

Kulturdepartementet ba teateret om en bedre forklaring på egne utviklingsplaner allerede i fjor høst.

Vibeke Larsen i sametingsrådet sier at med en prislapp på godt over 200 millioner kroner, så er det bare naturlig at departementet krever gode og tilfredsstillende svar fra teateret selv.

– Et teater skal ikke bare produsere, men også rekruttere skuespillere, og hvor henter man nye skuespillere? Og hvordan vil teateret selv sørge for at man opprettholder kvalitet i sine stykker, det er blant annet slike spørsmål som departementet er opptatt av, sier Vibeke Larsen.

Fra Beaivváš-stykket "Sølvvannet"

Beaivváš produserer teater for både store og små, her fra ungdomsstykket 'Sølvvannet'. I dag holder teateret til i gamle lokaler bygget på 70-tallet.

Foto: Mienna/Beaivváš

– Kritikken er uforståelig

Sametinget har derfor bevilget ekstramidler til Beaivváš slik at det samiske nasjonalteateret kan gi departementet den redegjørelsen som de etterspør.

Den siste prosjektrapporten fra Beaivváš ble levert Sametinget først i slutten av februar. Vibeke Larsen er redd for at den igjen vil bli sendt tilbake til teateret fordi den fortsatt er mangelfull.

– Den rapporten skal vi diskutere på neste rådsmøte som er i neste uke, men vi ser allerede at rapporten ikke svarer på alle de utfordringene som Kulturdepartementet adresserte, sier hun.

Hun forklarer videre at dersom Kulturdepartementet ikke vil gå inn for et eierskap i det nye teaterbygget, så må prosjektbeskrivelsen fra teateret være så god at Finansdepartementet likevel velger å finansiere det.

Beaivváš vil ha arbeidsgruppe

Lene Hansen

Styreleder Lene Hansen i Beaivváš synes at det er positivt at Sametinget vil møte teateret for å diskutere saken.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Styreleder Lene Hansen i Beaivváš lanserer nå tanken om å etablere en egen arbeidsgruppe for byggeplanene bestående av representanter fra Beaivváš, Sametinget, Statsbygg og Kautokeino kommune.

Styrelederen i teateret mener at det vil sikre fortgang i saken og at alle involerte aktører vil kunne få status i saken fortløpende.

– Vi må jobbe på veldig mange nivåer nå, og da må alle gode krefter jobbe sammen, sier Lene Hansen.

Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen sier at de først må ha et møte med teateret før hun kan si noe mer om en slik arbeidsgruppe. Hun er likevel positiv til det.

–Når jeg ser det dokumentet som Beaivváš har sendt til oss, så tror jeg vi gjør lurt i å opprette en gruppe som kan konkretisere hva departementet ønsker svar på, sier Vibeke Larsen til NRK.