Duket for skifte i Sametingets plenumsledelse

Sametingets plenumsmøtelederskap har i dag bestemt at det skal velges et nytt møtelederskap.

Plenumsledelsen under sametingsmøte

STEMTE ULIKT: Leder i Sametingets plenumsmøtelederskap Jørn Are Gaski (Ap) og medlem Marie Therese Nordsletta Aslaksen var uenige om å skifte møtelederskap.

Foto: Jan Roger Østby / Sametinget

Det kan bety at nåværende møteleder Jørn Are Gaski fra Arbeiderpartiet må forlate den øverste politiske posisjonen i Sametinget.

Gaski sier at han ikke tolker dette som mistillit mot han, men at dette er en politisk vurdering og handling av hele den prosessen som har oppstått etter at Vibeke Larsen overtok som president før jul i fjor.

– Jeg kan ikke se at jeg og møtelederskapet har gjort noen feil under prosessene etter maktskiftet før jul. Det er kun i valget av kontrollutvalget jeg ser vi ikke fulgte retningslinjene, sier Gaski.

Etter at det ble nytt sametingsråd like før jul i fjor, så klagde NSR på valgene som ble gjort i forbindelse med blant annet plenumsledelsen.

Tre for skifte

Denne saken ble behandlet av plenumsledelsen på torsdag og fredag denne uken.

Et flertall på tre av fem medlemmer i møtelederskapet avgjorde i dag at de vil velge et nytt møtelederskap.

De tre som stemte for et skifte er Marie Therese Nordsletta Aslaksen fra Samer sørpå, Anita Persdatter Ravna og Mahtis Nilsen Eira fra NSR. Mens møteleder Jørn Are Gaski fra Arbeiderpartiet, og Aud Marthinsen fra Frp stemte imot et nytt valg.

Marie Theres Nordsletta Aslaksen bekrefter at det ikke handler om mistillit mot nåværende leder.

– Jeg ønsker nyvalg for å få en ryddighet i alle valgene som er gjort etter maktskiftet før jul. Jeg har ikke noe imot Jørn Gaskis møtelederskap, og det er mulig jeg stemmer for å beholde nåværende møtelederskap, sier hun.

Valg av nytt møtelederskap vil gjennomføres under plenumsmøtet i mars i år, hvor det også skal foretas nyvalg til alle politiske komiteer og utvalg.