NRK Meny
Normal

Sametinget truet parti med inkasso

Partiet «Samer bosatt i Sør-Norge» nekter å betale tilbake penger. Disse fikk det for å drive politisk arbeid. Problemet er at partiet ikke er representert på Sametinget.

Sametingsbygningen i Karasjok

Sametinget skal behandle klagen fra minipartiet.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

I 2013 ga Sametinget penger til de ulike politiske gruppene. «Samer bosatt i Sør-Norge» fikk tilsammen 96.295 kroner. Da midlene ble tildelt hadde partiet en representant. Etter valget i 2013 falt det ut av tinget.

– Plenumsledelsen konstaterer at «Samer bosatt i Sør-Norge» ikke er innvalgt på Sametinget for perioden 2013-2017. Med bakgrunn i overnevnte skal partiet tilbakebetale kr 73.117 i ubrukte midler fra tildelingen i 2013, vedtok plenumsledelsen i oktober i fjor.

Nekter å betale

Åtte måneder etter at fristen gikk ut har partiet ennå ikke betalt tilbake. 24. februar i år ber styreleder Kristin Stormo en redegjørelse for hva beløpet gjelder. Like etter svarer Sametinget.

I midten av mars skriver Stormo et nytt brev:

– Etter vår tolkning av retningslinjene står det ingen ting om at ubrukte midler skal tilbakebetales, hvis de ikke blir brukt opp innenfor et gitt tidsrom. Vi har disponert midlene slik at de kan benyttes i et lengere tidsperspektiv med tanke på sametingsvalget 2017, skriver hun.

Hun opplyser at pengene har vært brukt og fortsatt brukes til sametingsrelatert arbeid som opplysningsarbeid, samisk relaterte saker og spørsmål.

Stopper inkassokravet

I mai vedgår plenumsledelsen at de har gjort en feil. I vedtaket fra oktober i fjor er det ikke opplyst at det er klagerett på vedtaket. Derfor stopper Sametinget inndrivelsen av beløpet.

I forrige uke kom en formell klage fra «Samer bosatt i Sør-Norge».

Partiet har tidligere hatt trøbbel med økonomien. Johan Mikkel Sara ble i to rettsinstanser dømt for bedrageri .