Sametinget sier nei til gruve i Kvalsund

- Samiske interesser og reindrifta er viktigere, sier Sametinget.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I høringsuttalelsen om gruvedrift på Ulveryggen i Kvalsund kommune viser tinget til at det ikke foreligger lovrammer som sikrer samiske rettigheter og interesser.

Sametinget mener stor gruvevirksomhet vil ha vesentlige negative virkninger for reinbeitedistriktene i området.

Det er selskapet Wega Mining ASA som har søkt om utmål .

50-100 arbeidsplasser

Wega Mining ASA opplyser i sin søknad at ny gruvedrift vil sysselsette mellom 50 og 100 personer lokalt i Kvalsund kommune.

Administrerende direktør Lars Marius Furu har tidligere uttalt til NRK Sámi Radio at de ønsker å ta hensyn til samenes behov i området.

– Vi mener at vår virksomhet vil være positiv for Finnmark og gruvedriften i området vi søker tillatelse til, vil være lite skadelig for naturen, sa Furu til nrk.no/sami nylig.

Kritiserer selskapet og Bergvesenet

I uttalelsen som Sametinget har sendt til Bergvesenet, heter det at man "finner det svært vanskelig akseptere at det gis utvinningsrett med etablering av gruver i samiske områder dersom dette kan ha negative konsekvenser for samiske interesser."

Sametinget kritiserer også Wega Mining ASA og Bergvesenet fordi de ikke har fulgt bestemmelsene i finnmarksloven. Tinget mener gruveselskapet selv kunne ha kartlagt samiske interesser og rettigheter som blir berørt i området.

- Wega Mining ASA har valgt å ikke foreta en slik kartlegging, skriver Sametinget.

Finnmarkslovens paragraf 4 pålegger offentlige myndigheter til å vurdere Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Dette har ikke Bergvesenet gjort, sier Sametinget.

- Sametinget ville sett det som mest naturlig at denne vurderingen lå til grunn for høringen av søknaden.

Presser reindrifta

I høringsuttalelsen vier Sametinget stor plass til reindrifta i Kvalsund-området:

- Ny gruvevirksomhet i dette området vil forårsake ytterligere press på reinbeitene, og forverre en allerede svært presset og vanskelig situasjon.

I samme område hvor Wega Mining ASA skal starte gruve har det også tidliger vært drift.

- Etter hva vi har bragt i erfaring ble det aldri gjort noen konsekvensanalyse i forbindelse med den forrige gruvedriften i området, selv om de ble lovt at det skulle gjennomføres. Det ble heller aldri ryddet skikkelig opp ette avsluttet drift, og det ble igjen skrot fra gruvedriften, samt åpne gruver/sjakter som i dag er farlige både for mennesker og dyr, skriver Sametinget.