Hopp til innhold

Sametinget sier nei til gruve i Kvalsund

- Samiske interesser og reindrifta er viktigere, sier Sametinget.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I høringsuttalelsen om gruvedrift på Ulveryggen i Kvalsund kommune viser tinget til at det ikke foreligger lovrammer som sikrer samiske rettigheter og interesser.

Sametinget mener stor gruvevirksomhet vil ha vesentlige negative virkninger for reinbeitedistriktene i området.

Det er selskapet Wega Mining ASA som har søkt om utmål .

50-100 arbeidsplasser

Wega Mining ASA opplyser i sin søknad at ny gruvedrift vil sysselsette mellom 50 og 100 personer lokalt i Kvalsund kommune.

Administrerende direktør Lars Marius Furu har tidligere uttalt til NRK Sámi Radio at de ønsker å ta hensyn til samenes behov i området.

– Vi mener at vår virksomhet vil være positiv for Finnmark og gruvedriften i området vi søker tillatelse til, vil være lite skadelig for naturen, sa Furu til nrk.no/sami nylig.

Kritiserer selskapet og Bergvesenet

I uttalelsen som Sametinget har sendt til Bergvesenet, heter det at man "finner det svært vanskelig akseptere at det gis utvinningsrett med etablering av gruver i samiske områder dersom dette kan ha negative konsekvenser for samiske interesser."

Sametinget kritiserer også Wega Mining ASA og Bergvesenet fordi de ikke har fulgt bestemmelsene i finnmarksloven. Tinget mener gruveselskapet selv kunne ha kartlagt samiske interesser og rettigheter som blir berørt i området.

- Wega Mining ASA har valgt å ikke foreta en slik kartlegging, skriver Sametinget.

Finnmarkslovens paragraf 4 pålegger offentlige myndigheter til å vurdere Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Dette har ikke Bergvesenet gjort, sier Sametinget.

- Sametinget ville sett det som mest naturlig at denne vurderingen lå til grunn for høringen av søknaden.

Presser reindrifta

I høringsuttalelsen vier Sametinget stor plass til reindrifta i Kvalsund-området:

- Ny gruvevirksomhet i dette området vil forårsake ytterligere press på reinbeitene, og forverre en allerede svært presset og vanskelig situasjon.

I samme område hvor Wega Mining ASA skal starte gruve har det også tidliger vært drift.

- Etter hva vi har bragt i erfaring ble det aldri gjort noen konsekvensanalyse i forbindelse med den forrige gruvedriften i området, selv om de ble lovt at det skulle gjennomføres. Det ble heller aldri ryddet skikkelig opp ette avsluttet drift, og det ble igjen skrot fra gruvedriften, samt åpne gruver/sjakter som i dag er farlige både for mennesker og dyr, skriver Sametinget.

Korte nyheter

 • Ailo & co. kjørte inn til en 6. plass i Belgia

  Ailo Johansen (13) fra Kirkenes var en av de norske utøverne som deltok på motocrossløpet Coupe de l’Avenir i Belgia i helgen,

  Norges Motorsportforbund melder at de norske utøverne leverte solide prestasjoner.

  Konkurransen er en lagbasert hendelse hvor hvert deltakende land sender lag bestående av tre juniorutøvere.

  Norge stilte med to lag i konkurransen. Johansen fra Kirkenes stilte i 85-ccmklassen sammen med Isak Engelin og Per Degvold.

  Etter ni fullførte heat i hver klasse sikret det norske laget en 6. plass i 85-ccmklassen.

  I Open-klassen ble det norske laget nummer åtte.

  – Vi er kjempefornøyd med resultat og prestasjon. Dette er en arena hvor de beste juniorene samles for å måle krefter. Norges utøvere viste muskler og tar med seg læring og erfaring videre, sier lagleder Øystein H. Kjørstad på motorsportforbundets nettside.

  Ailo Johansen på crossykkel
  Foto: Privat
 • Lokalavis i Vardø har blitt tvangsoppløst

  Indre og Østre Finnmark tingrett bestemte mandag 3. oktober at Østhavet AS skal tvangsoppløses.

  Det melder iFinnmark.

  Det betyr at lokalavisen i Vardø ikke lenger trykkes etter rundt 26 år med drift.

  Bakgrunnen for at tingretten har bestemt at selskapet skal tvangsoppløses, er at selskapet ikke har et styre slik aksjeloven krever.

 • Áidnalunddot jietnagirji davvisámegiel sálmmaide

  Vuosttaš davvisámegiel sálbmagirji ilmmai 1870. Sotnabeaivve golggotmánu 8. beaivve almmuhuvvo Romssas ođđa davvisámegiel čuojahanrávagirji. - Soabadeaddji beassat lávlut sálmmaid váimmu gillii, dadjá Sámi girkoráđi jođiheaddji.

  - Ođđa jietnagirji lokte ovdan sámi lávlunvuogi, ja oažžu ovdan sámi sálbmalávluma erenoamáš estehtalašvuođa, dadjá Sara Ellen Anne Eira.

  Son lea leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji 2016 rájes ja son lea diŋgon girjji.

  1870 ilmmai vuosttaš davvisámegiel sálbmagirji. Gitta 153 jagi maŋŋá ilbmá dál nuohttagirji maid girkomusihkkárat miehtá riikka sáhttet geavahit. Dat gohčoduvvo Sálbmagirjji šuokŋagirji. Dán čállá Norgga girku

  Sámi girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira.
  Foto: Kjell Are Guttorm / NRK