Hopp til innhold

Sametinget sier nei til gruve i Kvalsund

- Samiske interesser og reindrifta er viktigere, sier Sametinget.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I høringsuttalelsen om gruvedrift på Ulveryggen i Kvalsund kommune viser tinget til at det ikke foreligger lovrammer som sikrer samiske rettigheter og interesser.

Sametinget mener stor gruvevirksomhet vil ha vesentlige negative virkninger for reinbeitedistriktene i området.

Det er selskapet Wega Mining ASA som har søkt om utmål .

50-100 arbeidsplasser

Wega Mining ASA opplyser i sin søknad at ny gruvedrift vil sysselsette mellom 50 og 100 personer lokalt i Kvalsund kommune.

Administrerende direktør Lars Marius Furu har tidligere uttalt til NRK Sámi Radio at de ønsker å ta hensyn til samenes behov i området.

– Vi mener at vår virksomhet vil være positiv for Finnmark og gruvedriften i området vi søker tillatelse til, vil være lite skadelig for naturen, sa Furu til nrk.no/sami nylig.

Kritiserer selskapet og Bergvesenet

I uttalelsen som Sametinget har sendt til Bergvesenet, heter det at man "finner det svært vanskelig akseptere at det gis utvinningsrett med etablering av gruver i samiske områder dersom dette kan ha negative konsekvenser for samiske interesser."

Sametinget kritiserer også Wega Mining ASA og Bergvesenet fordi de ikke har fulgt bestemmelsene i finnmarksloven. Tinget mener gruveselskapet selv kunne ha kartlagt samiske interesser og rettigheter som blir berørt i området.

- Wega Mining ASA har valgt å ikke foreta en slik kartlegging, skriver Sametinget.

Finnmarkslovens paragraf 4 pålegger offentlige myndigheter til å vurdere Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Dette har ikke Bergvesenet gjort, sier Sametinget.

- Sametinget ville sett det som mest naturlig at denne vurderingen lå til grunn for høringen av søknaden.

Presser reindrifta

I høringsuttalelsen vier Sametinget stor plass til reindrifta i Kvalsund-området:

- Ny gruvevirksomhet i dette området vil forårsake ytterligere press på reinbeitene, og forverre en allerede svært presset og vanskelig situasjon.

I samme område hvor Wega Mining ASA skal starte gruve har det også tidliger vært drift.

- Etter hva vi har bragt i erfaring ble det aldri gjort noen konsekvensanalyse i forbindelse med den forrige gruvedriften i området, selv om de ble lovt at det skulle gjennomføres. Det ble heller aldri ryddet skikkelig opp ette avsluttet drift, og det ble igjen skrot fra gruvedriften, samt åpne gruver/sjakter som i dag er farlige både for mennesker og dyr, skriver Sametinget.

Korte nyheter

 • Ráhkkaneame ČSV ávvudeapmái Sirbmás

  Lávvordaga lágiduvvo ČSV ávvudeapmi Sirbmá gilivisttis. 50 jagi áigge lei girjeseminára Sirbmás, ja das buollái ČSV-doaba. Dan muitala Katri Somby, gii lea oassi lágidanjoavkkus.

  – Mii leat olu ollašuhttán 50 jagis. Dál mii áigut dan ávvudit. Dasa lassin háliidit čalmmustahtit vuoras olbmuid, min ovdavázziid, muitala son.

  Katri Somby. Duogážis oidnojit govat vuosttaš ČSV-semináras 50 jagi áigge. Dasa searvvai maid Katri áddjá, Sombbi Aslat.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Gávdne «elbiila-minerála» Biedjovákkis

  Arctic Minerals AB lea gávdnán muhtun sajiin máŋga duhát grámma kobolt juohke tonna nammi. Fitnodaga stivrra nubbijođiheaddji Krister Söderholm ii gohčot dán nu valljin, muhto goitge dadjá buori boađusin.

  Minerála lea dárbbašlažžan earret eará go elbiila litium-báhtterii buhtaduvvo. Fitnodat lea čađahan ohcamiid suoidnemánu ja sii jotket ohcamiid borgemánus maid.

 • Biila gáhtolássii gártan Kárášjogas 

  Heahteguovddážis leat vuolgán veahkehit biilla, mii lei vuodján badjel geainno riikkageainnus 92 gaskal Kárášjoga ja Suoma rájá. Bolesa dieđuid mielde biila lea gáhtolássii. Biilla golbma mátkkošteaddji eai leat roasmmohuvvan.