Roser åpenheten i Tysfjord

– Overgrepssaken som er kommet frem i Tysfjord er svært alvorlig, og må tas på alvor, sier rådsmedlem Jørn Are Gaski. 

Jørn Are Gaski
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget roser de som har valgt å løfte dette frem i det offentlige lys, skriver Gaski i en pressemelding.

For et år siden ble en gutt misbrukt seksuelt. Tirsdag fortalte familiefaren om overgrepet til NRK Sámi Radio.

– Vi ser at dette har et så stort omfang at vi ikke klarer å håndtere dette alene, sa han.

– Åpenhet best

– Slike saker er vanskelig, og det skal mot til for å snakke åpent om det. Samtidig er det helt grunnleggende at slike saker ikke blir den enkeltes ansvar. Åpenhet om dette er den eneste muligheten vi har til å komme dette til livs. Overgrep mot barn er en av de største utfordringene vi har i samfunnet som helhet, sier rådsmedlem Gaski (Ap).

Karl Edvard Urheim (38) sto fram med sin personlige historie.

– Grunnen til at jeg velger å stå fram, er at en slik alvorlig sak fortjener å få et ansikt. Mitt ønske er at flere andre tør å komme fram; denne type saker skal ikke gjømmes og forties, sa Urheim.

Åpnet krisetelefon

Det offentlige hjelpeapparatet ble kritisert av mange i Tysfjord på grunn av manglende tillit.

Ordfører Anders Sæter tok initiativ til å opprette et basisteam og opprettet en krisetelefon.

– Vi tar det som har kommet fram veldig alvorlig, og skal ta tak i det med en gang. Det skal klarlegges hva som ligger bak dette, sa ordføreren til NRK Sámi Radio.

Samisk bistand 

Sametinget ser at Tysfjord kommune har tatt dette på alvor, og satt i gang hjelpeapparatet.

– Vi forutsetter også at kommunen og de det gjelder, får den hjelp de trenger i dette arbeidet, påpeker Gaski. Da det her gjelder et samisk samfunn, finner Sametinget det også naturlig at Samisk Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse bistår.

Lite kunnskap om overgrep

– Vi har lite dokumentert kunnskap om samiske barns oppvekstvilkår. Deriblant om overgrep mot barn, eller hvor mange barn som er i kontakt med hjelpeapparatet, heter det i pressemeldingen.

– Vi vet at barnevernet i stor grad mangler samisk språk og kulturkompetanse. Dette medfører at samiske foreldre/foresatte kan synes at det er vanskelig å ta kontakt med barnevernet og hjelpeapparatet. Dette har Sametinget påpekt flere ganger ovenfor ansvarlige myndigheter, og vil fortsette å påpeke dette, sier Gaski.