Sametinget reagerer på «upassende» dommerinnblanding

De går hardt ut mot en påtroppende dommer i Høyesterett sin innblanding i en nå opphetet debatt om hvem som forvalter Finnmark.

Sametingsråd Silje Karine Muotka

REAGERER: Sametingsråd Silje Karine Muotka mener dette er en uvanlig fremgangsmåte for en påtroppende høyesterettsdommer.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

Det er professor og påtroppende dommer i Høyesterett, Jens Edvin Skoghøys nye artikkel som har skapt tvil og temperatur om hvem som faktisk eier grunnen i Finnmark.

Skoghøy har på eget initiativ sendt inn en upublisert artikkel som er unntatt offentligheten til Finnmarkseiendommen (FeFo), som forvalter rundt 95 prosent av grunnen i Finnmark.

Det betyr at kun FeFo har tilgang til synspunktene. NRK har delt artikkelen med noen få aktører.

I artikkelen mener Skoghøy at Sametinget har bortforhandlet eiendomsretten til alle samene i store deler av Finnmark da de samtykket til en ny lov i 2005, Finnmarksloven.

Dette har fått sentrale Sametingspolitikere og jurister til å reagere.

ARTIKKELEN: Artikkelmanuskriptet som er unntatt offentligheten er en del av en artikkelsamling som enda ikke er publisert. NRK publiserer derfor ikke den i sin helhet.

ARTIKKEL: Artikkelmanuskriptet er en del av en artikkelsamling som enda ikke er publisert og som FeFo har unntatt offentligheten. NRK har tilgang til artikkelen.

Foto: Oscar Henrik Biti Næss / NRK

– Jeg vil sette spørsmålstegn ved hvorfor han velger å sende inn dokumenter som er unntatt offentligheten. Vi må ha en åpen diskusjon om hva som er bakgrunnen for det, sier Sametingsråd, Silje Karine Muotka.

Sametinget nekter for å ha forhandlet bort samers rettigheter til eiendom. Den opphetede debatten har nå også eskalert seg til sosiale medier og debattforumer.

Upassende opptreden

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener dette ikke er en verdig oppførsel for en påtroppende dommer i Norges Høyesterett.

– Han er på tur inn til Høyesterett igjen, da er det enda mer oppsiktsvekkende at man velger å sende dette inn uoppfordret, og unntatt offentligheten til styret, sier Muotka.

Silje Karine Muotka

UPASSENDE: Sametingsråd Silje Karine Muotka mener handlingen er upassende.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Hva som er bakgrunn for det, det stiller jeg veldig store spørsmålstegn ved.

Hun oppfatter handlingen som en aktiv innblanding.

– Jeg tolker dette som et aktivt bidrag til å påvirke styret til å ta saken inn for retten. Dette er en veldig uvanlig fremgangsmåte for en tidligere høyesterettsdommer.

Hun mener at Skoghøy burde løst dette på en ryddigere måte.

– Hvorfor har man ikke valgt en åpen offentliggjøring av sine synspunkter og argumentert for det i det offentlige rom? Det har man ikke valgt. Man har sendt den inn mens FeFo sitter i en aktiv saksbehandling av et spørsmål.

Hun er tydelig på at dette har gjort Skoghøy inhabil i å dømme i lignende saker i fremtiden.

– Ja, det er jeg ganske overbevist om. Det vil jeg holde for svært sannsynlig at det ikke er en rolle som er mulig å forene her.

Kan svekke tilliten til Høyesterett

Tidligere Sametingsjurist, Láilá Susanne Vars, var juridisk rådgiver i 2005 for Sametinget da Finnmarksloven ble vedtatt.

I et offentlig innlegg på hennes Facebook reagerer hun på Skoghøys synspunkter.

Laila Susanne Vars

UENIG: Rektor ved Samisk høgskole, Láilá Susanne Vars, mener den påtroppende høyesterettsdommeren ikke har vært grundig nok.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Hun mener Sametinget ikke har forhandlet bort samers rettigheter og at Skoghøy har tolket Finnmarksloven helt feil.

Vars hevder også at artikkelen hans er egnet til å svekke tilliten mellom stat og samer, og Høyesteretts legitimitet.

«Slike utspill bidrar ikke til å bygge tillit mellom samene og statlige myndigheter, og kan også bidra til å svekke tilliten til Høyesteretts kompetanse til å behandle samiske rettighetssaker på en uhildet, forsvarlig og rettferdig måte.» skriver Vars.

«Et av mine juridiske forbilder har fått seg en skramme» skriver hun.

– Ikke problematisk

Tidligere og påtroppende dommer i Høyesterett, Jens Edvin Skoghøy, sier at det er FeFo som tilbakeholder artikkelen og at han har tillatt dem å dele den med eksterne aktører, men ikke å publisere den. NRK sin innsynsbegjæring ble avslått.

Han sier synspunktene hans uansett ville blitt offentliggjort skriftlig før eller siden.

HØYESTERETT

TUNGVEKTER: Få har lengre fartstid i Høyesterett og større juridisk tyngde enn professor i rettsvitenskap og tidligere og påtroppende dommer i Norges Høyesterett, Jens Edvin Skoghøy. Bildet er fra 2006 i Høyesterett da han hadde tiltrådt i embetet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg har skrevet en artikkel og med at de trakk ut publiseringen, så tenkte jeg at FeFo burde være kjent med de synspunktene. Man vil uansett møte dem når boken kommer ut, sier Skoghøy.

Flere jurister NRK har snakket med sier saken trolig ender i Høyesterett, hvor han vil tiltre 12. oktober.

Skoghøy mener dessuten at det heller ikke er uvanlig at selv dommere skriver artikler.

– Jeg er jo fagjuridisk forfatter og gir ut både bøker og artikler hele tiden for å spre synspunktene mine. Jeg vil jo at folk skal lese det jeg skriver.

– Sametinget mener det er problematisk at man på eget initiativ sender inne slike artikler, mener du det?

– Nei, det er ikke problematisk. Hvorvidt det blir et habilitetsspørsmål hvis saken i sin tid havner i Høyesterett er en annen sak, svarer Skoghøy.

Skoghøy presiserer at han tidligere har forelagt Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen disse synspunktene i et foredrag.

Høyesterett: – Innenfor hans ytringsfrihet

Toril Marie Øie har ikke ønsket å stille til intervju om saken. Høyesteretts kommunikasjonsavdeling har oversendt denne skriftlige kommentaren fra Øie:

Torp Toril Marie Øie

INNENFOR YTRINGSFRIHETEN: Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie er etter hoffreglementet rangert som nummer fire i Norge. Hun mener dette er innenfor Skoghøys ytringsfrihet.

– Dette er en uttalelse Skoghøy, i en situasjon før han har tiltrådt som høyesterettsdommer, har kommet med som uansett ligger innenfor hans ytringsfrihet, skriver Øie.

Hun mener det er for tidlig å si noe om inhabilitet på dette tidspunktet.

– Spørsmål om habilitet i en eventuell sak for Høyesterett vil bli vurdert dersom saken kommer inn.

Korte nyheter

 • Vaksinemotstandere tok seg inn på vaksinesenter

  Politiet fikk melding av vaksinesenteret på Grønland i Oslo om at det var flere personer som hadde trengt seg inn på selve vaksinesenteret.

  – Dette skulle være vaksinemotstandere som hadde et motiv om å fjerne vaksinene på senteret, sier operasjonsleder Cathrine Silju til NRK.

  Silju opplyser om at politiet har kontroll på ti voksne personer. To av de nektet å fjerne seg, og blir innbragt til arresten og bøtelagt.

  Det skal i første omgang ha virket som en demonstrasjon, noe som ble avkreftet.

 • Nedgang på innlagte koronapasienter

  Torsdag er det innlagt tre koronapasienter på UNN i Tromsø, en nedgang på to fra onsdag. Èn er innlagt i Harstad og èn i Narvik.

  Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus
  Foto: Katrine Sunde