Sametinget ønsker en sterk markasamisk kommune

Sametinget vil samle flest mulig markasamer i en kommune.

Tjeldsund kommune

Skånland og Tjeldsund vil slå seg sammen. Den nye kommunen skal hete Tjeldsund kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) frykter at markasamiske bygder fortsatt blir splittet av kommune- og fylkesgrenser. Derfor ønsker partiet at Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS) slås sammen til én kommune.

– Hvordan og når vil det nye sametingsrådet arbeide for en markasamisk region bestående av ETS kommunene overfor regjeringen og Stortinget, spør sametingsrepresentant, Ann-Mari Thomassen (NSR).

En ETS kommune vil samle markasamiske bygder som er splittet med dagens kommune- og fylkesgrenser. Dette vil gi et godt utgangspunkt til å styrke samisk språk og kultur, og løser mange av utfordringene det markasamiske området har med dagens kommune- og fylkesgrenser, argumenterte det forrige sametingsrådet, som Thomassen var en del av.

Ønsker en ETS kommune

– Vi har signalisert til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at vi primært ønsker en ETS-kommune, svarer sametingsråd Lars Filip Paulsen (H).

Dette ble gjort i et dialogmøte med ministeren.

Lars Filip Paulsen

Sametingsråd Lars Filip Paulsen (H):

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi ser at det kan bli vanskelig å slå sammen disse tre kommunene, i og med at Evenes ønsker å være egen kommune, sier Paulsen.

Tjeldsund og Skånland har i desember vedtatt å slå seg sammen.

– Dette ser vi positivt på. Vi har også understreket at dette må følges opp i dialogmøtet med kommunalministeren, når kommunene frivillig vil slå seg sammen, sier Paulsen.

I tilleggstilrådningen fra Fylkesmannen i Nordland fra januar 2017, opprettholdes anbefalingen om at Evenes gjennom tvang bør slås sammen med Narvik, Ballangen og Tysfjord.

– Splitter det markasamiske området

– Vi mener dette vil skade samiske interesser fordi det splitter det markasamiske området og ansvaret for språk- og kulturutviklingen i det markasamiske kjerneområdet vil blir fragmentert, sier Ann-Mari Thomassen.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Mathis Eira / NRK

Thomassen sier videre at en slik sammenslåing vil for Evenes sin del stride mot ønsket fra både flertallet blant innbyggerne, flertallet i kommunestyret og Sametinget. Tvang mot Evenes vil også være i strid med Stortingets forutsetninger for tvangsbruk ettersom kommunen ikke på noen måte hindrer den vedtatte sammenslåingen av andre. Sametingsråd Lars Filip Paulsen er også imot tvangssammenslåing av Evenes og Narvik.

– Det vil forringe samarbeidsavtalene mellom ETS kommunene og det samiske. Vi ønsker at Evenes består som egen kommune, hvis det ikke er mulig å slå sammen Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune, sier Paulsen.

Thomassen mener at sametingsrådet må engasjere seg overfor regjeringen og Stortinget for å gjøre Sametingets syn kjent da det i disse dager foregår prosesser sentralt i forhold til kommunestrukturer.

Paulsen sier de vil vente på proposisjonen eller forslaget fra regjeringen.

– Når vi har fått proposisjonen, så vil det være aktuelt ta kontakt med de parlamentariske lederne på Stortinget, sier Lars Filip Paulsen.