Sametinget og NRL: – Regjeringa i utakt med samisk reindrift

De to viktigste samiske institusjonene innen reindrift, Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), mener regjeringen nå vil ha enda mer kontroll på reindrifta.

reindrift

REGJERINGEN MED REINDRIFTSMELDING: Regjeringen offentliggjorde onsdag sin Stortingsmelding om reindrift. En svært «usamisk» måte å se på reindrifta, om man skal tro Sametinget og NRL.

Foto: NRK

– Regjeringen synes å være mest interessert i å detaljregulere den samiske reindriften. Næringsutvikling og tiltak for reindriftssamene kommer i annen rekke, sametingsråd Mariann Wollmann Magga, i en pressemelding.

Mariann Wollmann Magga

SKUFFET: Sametingsråd Mariann Wollmann Magga (Ap) mener at regjeringen ikke tar hensyn til de virkelige utfordringene i reindriftsnæringen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget er uttrykker misnøye over regjeringens melding til Stortinget om samisk reindrift. Landbruksminister Jon Georg Dale la i dag fram meldingen, der han blant annet vil merke hvert enkelt reinsdyr elektronisk.

– I denne meldingen kommer vi med flere forslag som skal bidra til at vi har kontroll på reintallet, som gjør at vi har effektive tellemetoder, sier Dale til NRK.

I tillegg ønsker regjeringen at reintallet skal være offentlig innad i reindrifta, for at myndigheter og reinbeitedistrikt bedre skal kunne kontrollere antallet rein.

Dette begrunnes i meldingen – «Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter», med at når reindriftssamene er trygge på at alle holder fastsatt reintall, så vil fokuset rettes mot å ha høyest mulig kjøttkvalitet på hver enkelt rein.

– Nedslående ambisjonsnivå

– Når det viktigste budskapet fra regjeringen er å kontrollere reintallet ved hjelp av elektroniske chip og få lovfestet rett til å offentliggjøre reintallet, er ambisjonsnivået direkte nedslående, konstaterer Sametingets Magga.

Jon Georg Dale bak et skrivebord med reindriftsmelding foran seg

VIL HA FOKUS PÅ KJØTT: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener at tiltakene i meldingen vil bidra til bedre kjøttkvalitet.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Hun mener regjeringen burde fokusert mer på næringsutvikling og tiltak for reindriftssamene.

– Dette var en mulighet for regjeringen å rette opp i en reindriftspolitikk som i lang tid har vært feilslått.

– Jeg mener de tiltakene knyttet til arealforvaltning som regjeringen nå legger fram, ikke er tilstrekkelige for å sikre en framtidig livskraftig reindriftsnæring, legger Magga til.

NRL: – En regjering i utakt

– Alt i alt er dette en melding som i stor grad avviker fra tradisjonell samisk reindrift, og som mangler konkrete tiltak for å bedre reindriftens rammevilkår og bærekraft, sier leder i Norske Reindriftssamer Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma i en pressemelding.

– Meldingen bærer preg av sviktende kunnskapsgrunnlag, noe som ville vært unngått om Regjeringen hadde fulgt NRLs krav om NOU før arbeidet med meldingen ble påbegynt, legger hun til.

NRL-lederen er likevel fornøyd med at Regjeringen ser behovet for en nærmere gjennomgang av innholdet i bærekraftsmålene, og at NRL og Sametinget vil bli invitert til et arbeid med å gjennomgå innholdet i den tredelte målsettingen for reindriftspolitikken.

Jon Georg Dale og Ellinor Marita Jåma

SAMARBEID: Under 100-års feiringen i Trondheim var det god tone mellom NRL-leder Ellinor Marita Jåma (t.h.) og statsråd Jon Georg Dale (t.v.), men nå etterlyser hun tettere samarbeid.

Foto: Vaino Rensberg / NRK