NRK Meny
Normal

Holder Kristin-notat hemmelig for Sametinget

Sametinget får ikke vite hva finansminister Kristin Halvorsen (SV) skrev om mineralloven. – Vi har krav på informasjonen, mener sametingsbyråkrat.

Kristin Halvorsen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Justisdepartementets lovrådgivere mener Sametinget ikke har krav på innsyn i notatet.

– Notatet gir uttrykk for finansministerens synspunkter i den aktuelle prosessen, og ligger derfor i kjernen av unntaket for organinterne dokumenter, skriver Justisdepartementet i et brev til Nærings- og handelsdepartementet (NHD).

Sametinget klaget

Allerede i slutten av september i fjor klaget Sametinget på at det ikke fikk innsyn i dokumentet. Den formelle klagen gikk til NHD.

En del av årsaken til at Sametinget ønsket å lese dokumentet, var at det var i en konsultasjonsprosess med NHD om ny minerallov.

– Statlige myndigheter skal gi full informasjon om aktuelle saker som kan påvirke samene direkte, og om relevante forhold på alle stadier i behandlingen av saken, heter det blant annet i klagen.

Kvalsundgruva i Repparfjorden

Finansministeren skrev noe om den nye mineralloven, men Sametinget får ikke innsyn i det.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I begynnelsen av februar i år gir Justisdepartementet støtte til hemmelighold.

– Vi er enige i at det er rettslig grunnlag for å opprettholde avlaget om innsyn og at det ikke bør utøves meroffentlighet, skriver departementet.

Justisdepartementet mener også at avtalen om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, ikke gir Sametinget noen innsynsrett som rekker lengere enn offentlighetsloven.

– Forundret

Seniorrådgiver Torvald Falch i Sametinget er forundret og synes det har tatt urimelig lang tid på å få klarhet i kravet om innsyn i notatet til finansministeren.

– Ikke minst fordi dette er en sak hvor vi var i konsultasjoner om, og hvor vi har krav på full informasjon, sier Falch til NRK Sámi Radio.

Han registrerer at Justisdepartementet mener at Sametinget ikke har rett på innsyn på grunn av dokumentets innhold.

– Siden vi ikke vet hvilket dokument dette, er kan vi ikke annet enn å ta departementes vurdering til etterretning. Vi vil ikke foreta oss mer i denne saken. For oss er det likevel viktig at vi har full og reell informasjon på alle stadier i konsultasjonsprosessen. Vi må derfor bare regne med at det har vi fått, selv med en et eventuelt avslag på denne innsynsklagen, sier seniorrådgiver Torvald Falch.