Sametinget: – Vi ser resultater av samarbeidet

Sametinget og Oslo kommune har gjort opp status etter det første året med samarbeidsavtale. Under møtet på Oslo rådhus onsdag fikk sametingsdelegasjonen også en gledelig nyhet.

Sametinget møtte

Sametingets delegasjon med byråd for oppvekst- og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap). Fra venstre: Lisbeth Skoglund (fagleder for helse), sametingsråd Lars Filip Paulsen, byråd Tone Tellevik Dahl og Inger Anne Pulk (fagleder for skole).

Foto: Karin Steenstrup / Pressebilde

– Ved den samiske barnehagen i Oslo er det ledig stilling som pedagogisk leder, og kommunen prioriterer søkere med kunnskaper i samisk, dette er svært positivt, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen.

Samiske foreldre i Oslo har reagert kraftig på kommunens tidligere ansettelser, der kunnskaper i samisk ikke har vært prioritert. Sametinget var derfor svært fornøyd da kriterier om samiskkunnskaper i barnehagen ble tatt med i samarbeidserklæringen.

– Samarbeidet fungerer

6.februar er det nøyaktig ett år siden Oslo kommune og Sametinget signerte samarbeidserklæringen. Den skal sørge for at kommunen tar større ansvar for den samiske befolkningen.

Lars Filip Paulsen

Lars Filip Paulsen (H)

Foto: Jan Roger Østby / Sametinget

Den relativt ferske sametingsråden synes samarbeidet virker lovende.

– Jeg føler at man har en større forståelse for felles bestrebelser for blant annet samisk perspektiv i samisk barnehage og skole, sier Paulsen.

Han mener at stillingsutlysningen ved barnehagen er et eksempel på at samarbeidet fungerer.

– Det tar tid å bygge opp strukturer internt, både politisk og administrativ kompetanse og forståelse for samisk språk og kultur, men jeg ser en positiv trend i at Oslo kommune tar større ansvar, sier han.

Vil styrke Samisk hus

Sametingsrådet mener det er viktig å styrke samarbeidet mellom kommunen og bysamenes møtested, Samisk hus, som har lokaler på Schous Kulturbryggeri på Grünerløkka.

– Samisk hus burde bli et kompetanse- og ressurssenter også for Oslo kommune, fordi det å bygge opp en struktur innad i forvaltningen tar tid, og et kultursenter som Samisk hus kan serve kommunen i større grad enn tidligere, sier han.

Paulsen mener at dette betyr at Samisk hus bør styrkes, slik at de får nok ressurser til dette.

Spent på prosjekter

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

Tone Tellevik Dahl (Ap)

Foto: Rushda Syed / NRK

Byråd for oppvekst- og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, er også godt fornøyd med samarbeidet mellom kommunen og Sametinget.

Hun er enig med Paulsen i at tilbudet ved Samisk hus bør utvikles videre.

– Jeg håper vi kan videreutvikle samarbeidet med de ulike ressursene som Samisk hus sitter på. Både Oslo bystyre og Sametinget har økt tilskuddet til Samisk hus, som vi håper får en positiv effekt i nye prosjekter og nye samarbeidsmuligheter, sier hun .

Tellevik Dahl mener kommunen og Sametinget også har god dialog om styrking av den samiske barnehagen, samiskundervisningen i Oslo skolen og tilbudet til eldre samer.

Annonserer i samiske aviser

Byråden har fått med seg at krav om samiskkunnskaper i barnehagen har gledet Sametinget, men hvder at dette har kommunen vært opptatt av lenge.

– Det har vært viktig for Oslo kommune hele tiden at det har vært samiskspråklige pedagoger i den samiske barnehagen, og jeg er glad for at vi ble enige om formuleringer i samarbeidserklæringen, som den samiske barnehagen har tatt utgangspunkt i ved siste utlysning, sier hun.

Tellevik Dahl viser til at de har tett dialog med Samisk høgskole for å spre utlysningsteksten, og kommunen annonserer stillingen i både samiske og norskspråklige aviser.