Sametinget møter urfolkshøvding

Fungerende president Silje Karine Muotka møter høvding Raoni fredag 13. juni i Oslo.

Raoni - Caiapo-høvding

Høvding Raoni er verdenskjent for sin livslange engasjement for å bevare Amazonas-regnskogen.

Foto: STRINGER/BRAZIL / Reuters

Høvdingen ønsker å informere om forhold som truer Amazonas regnskog og beboerne i regnskogen.

Det skriver Sametinget i en pressemelding.

Høvding Raoni Metuktire kommer i lag med sin nevø Megaron Txucarramae til Norge 12. juni. De tilhører Kayapo-folket. De ankommer Oslo samme dagen som Brasil åpner fotball-VM.

Verdenskjent høvding

Høvdingen er verdenskjent for sin livslange engasjement for å bevare Amazonas-regnskogen og kulturer til urfolk som bebor regnskogen. I 1989 så oppnådde han støtte i sin daværende kampanje, der han turnerte med Sting.

Dette førte til at Europeiske ledere og G7 gjennomførte i 1992 ”Pilot Program to Conserve the Brazilian Rainforest' (PPG7)”. Den ble den mest ambisiøse internasjonale initiativ i arbeidet med miljøbevarelse.

Vil fortsette arbeidet med å bekjempe nedhoggingen av regnskogen

Målet med reisen til Oslo for høvdingen er å fortsette arbeidet med bevisstgjøringen om kampen med å bekjempe nedhogging av Amazonas-regnskogen. Videre er det ønskelig å oppnå full respekt for urfolksrettigheter og kulturene for urfolk som bebor regnskogen.

– Jeg ser fram til å møte høvding Raoni og til å høre om hvordan urfolksrettigheter ivaretas i Amazonas-området. Det vil bli spesielt interessant å høre nærmere om hvordan statlige myndigheter ivaretar urfolksområdet og kulturer nå ressursutvinningsselskaper tillates tilgang til tradisjonelle urfolksområder, uttaler Silje Karine Muotka.

– Sametinget vil informere høvding Raoni om hvordan vi forholder oss til urfolksrettigheter og internasjonalt urfolkssamarbeid, sier Muotka.

Høvdingen møter også Kong Harald fredag.