Sametinget mot alpinanlegg

Sametinget mener reguleringsplanen for Artic Center alpinanlegg i Tromsø er i konflikt med bevarin av en fredet reindriftssamisk sommerboplass. Administrasjonen har derfor varslet innsigelse mot reguleringsplanen. Det er 46 registrerte samiske kulturminner i området, skriver avisa iTromsø.