NRK Meny
Normal

Sametinget kritisk til skuterløyper

Sametinget mener Troms-kommune ikke har undersøkt og kartlagt samiske kulturminner grundig nok, i områder hvor kommunen ønsker snøskuterløyper.

Snøskuter

ILLUSTRASJONSBILDE: Snøskuterløype.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Sametinget har kommet med innspill til Bardu kommune som for tiden jobber med opprettelse av snøskuterløyper.

Sametinget ba i fjor kommunen om at samiske kulturminner måtte fremkomme av planarbeidet i området hvor man ønsker snøskuterløyper.

Her viste Sametinget til undersøkelsesplikten i kulturminneloven, at disse kulturminnene måtte vurderes i hvert enkelt løypeforslag.

Dette mener Sametinget at Bardu kommune ikke har gjort.

Dette melder avisa Nye Troms' nettutgave.

– Usedvanlig rikt på kulturminner

– Dette området er usedvanlig rikt på kulturminner med stor tidsdybde og variasjonsbredde. Det er fangstlokaliteter på holmer og langs land, gravholmer, offerplasser og en rekke boplasser, skriver Sametinget.

– Disse boplassene er på samme lokalitet som boplasser fra yngre steinalder og tidlig metalltid og vitner om ressursrikdommen og bruken knyttet til rein, fiske og fangst opp gjennom hele forhistorien,

Sametinget mener Bardu kommune ikke har gjort grundig nok arbeid, og hevder kommunen har undervurdert betydningen av kulturminnene.

Skal befare området

– Kulturminnene ligger i områder som blir bare tidlig om våren og vil kunne bli berørt av økt ferdsel. Dessuten er store områder ikke undersøkt, skriver Sametinget ifølge Nye Troms.

Sametinget har varslet befaring av flere de foreslåtte løypetraseene i Bardu-området.

Fristen for å komme med innspill til de nye skuterløypene nærmer seg.