Silda på vei tilbake: – Må komme sjøsamiske fiskere til gode

Klimaendringer har ført til at norsk vårgytende sild (NVG-silda) er i ferd med å finne tilbake til sjøsamiske områder. Men regjeringa er i tvil om hvorvidt det skal avsettes egen kvote.

Sild

HISTORISKE RETTIGHETER: Sametinget mener at det nå er grunnlag for å revitalisere sildefisket i sjøsamiske områder.

Foto: Rune Hansen / NRK

En egen sildekvote skal sikre inntektsgrunnlaget for fiskere som fisker i åpen gruppe i sjøsamiske områder.

– Først må rettighetsprinsippet slås fast. Deretter vil Sametinget bebude kvotestørrelsen, forteller sametingsrådets fiskeripolitisk talsperson Silje Karine Muotka.

Om det er Muotka som blir å fortsette forhandlingene med regjeringen er uavklart. For på Sametinget har det oppstått en maktkamp der Arbeiderpartiet sammen med flere andre partier forsøker å ta makten.

Hvem som styrer på Sametinget vil avgjøres i løpet av dagen.

Konsultasjonsmøte mellom Sametinget og Fiskeridep.

MØTES PÅ NYTT: Sametingsråd og statssekretær Ronny Berg oppnådde ikke enighet på konsultasjonsmøtet i Karasjok. Men de skal møtes til nye konsultasjoner om samme sak senere.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sildefiske var et av temaene som hun tok opp på konsultasjonsmøtet med statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet denne uka.

– Sildefiske har tidligere vært med på sikre inntektsgrunnlaget for mange fiskere. Slik må det også bli nå når silda er på tur tilbake, sier Muotka.

Helga-kvote som ledetråd

Bivdi, sjøsamisk fangst- og næringsorganisasjon, har antydet en egen avsetning på 3000 tonn for NVG-sild til den aktuelle fartøygruppa.

Også i torskefisket er det en egen avsetning til fiskere i sjøsamiske områder på 3000 tonn, såkalt Helga-kvote som ble vedtatt på Stortinget juni 2012 som følge av Kystfiskeutvalgets behandling.

Utvalget som ble ledet av tidligere høyesterettsdommer Carsten Smith, gikk inn for å sikre kyst- og fjordbefolkningen historiske rettigheter til fiske, samt bevaring av det materielle grunnlaget for det samiske folk. Det er dette rettsprinsippet Sametinget vil bruke for å sikre fiskerne i disse områdene også sildekvoter.

– Ingen tvil

På reguleringsmøtet i Bergen tidligere i høst var det røster som reiste tvil om de historiske rettighetene. Men statssekretær Ronny Berg er ikke i tvil om at sildefiske også har vært en tradisjon i sjøsamiske områder.

– Det høres rart ut i mine ører dersom folk med samisk bakgrunn ikke skal ha fisket sild i tidligere tider. Da jeg var en liten guttunge, var det mange som solgte sild på markedet i Bossekop i Alta, svarer Berg.

Men på konsultasjonsmøtet med Sametinget ville han likevel ikke gi noen klare løfter.

– Jeg har registrert synspunktene som Sametinget har kommet med. Så får vi ta saka til politisk behandling i løpet av denne uka, svarer statssekretær Ronny Berg.