NRK Meny
Normal

Sametinget innfører full parlamentarisme

Hensikten med endringene er å bedre ansvarsforholdene og bedre servicen.

Willy Ørnebakk

Parlamentariske leder i Sametinget, Willy Ørnebakk(Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Innføring av parlamentarisme medfører at Sametingsrådets medlemmer trer ut av plenum og fem vararepresentanter inntar plass i Sametinget.

– Full parlamentarisme vil bedre servicen og avklare ansvarsforholdene i Sametinget i enda sterkere grad enn i dag, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder i Sametinget, Willy Ørnebakk.

Fullfører lang prosess

Flertallet i Sametinget vil fullføre det arbeidet som har foregått gjennom en årrekke med sikte på å endre organisering og arbeidsform.

Sametinget har de siste årene fått betydelige nye oppgaver, for eksempel i forbindelse med plan- og bygningsloven.

Endringene skjer innenfor vedtatt budsjettramme for både administrasjonen og politisk virksomhet.

Et solid flertall i plan- og finanskomiteen avviser ytterligere utredninger før Sametinget tar sin beslutning.