Hopp til innhold

Sametinget inn på Stortinget

Sametinget vil i løpet av denne perioden innta Stortinget for å holde plenum der.

Samisk og norsk flagg, Stortinget

Det norske og det samiske flagget vil igjen vaie over Stortinget når Sametinget inntar Norges øverste folkevalgte organ.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Jørn Are Gaski

Plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har forespurt presidentskapet på Stortinget, og de har sagt ja. Vi har fått tillatelse til å bruke lagtingssalen på Stortinget, bekrefter plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap) overfor Ságat.

Det er Norske Samers Riksforbunds (NSRs) politikere i Oslo som har løftet saken inn for Sametinget. En av de som står bak forslaget er Anita Ravna. Hun forklarer sitt forslag med at det vil gavne samene.

– Jeg tror vi med en slik plenumssamling vil skape mye oppmerksomhet rundt det samiske, og jeg tror også det er en ekstra god måte å sette bysamene i sentrum. Det er fantastisk at vi nå ser ut til å få til dette, sier Anita Ravna til Ságat.

Dobbeltjubileum

Den norske Grunnloven feirer sitt 200-årsjubileum i 2014. Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge.

Anita Ravna, NSR

Anita Ravna (NSR).

Foto: Norske Samers Riksforbund

Grunnlovsjubileet i 2014 skal styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati.

– I utgangspunktet vil det være perfekt å få lagt en slik samling til Stortinget neste år, da det er 200-årsjubileum, men det er en kabal som må gå opp. Vi må også huske på at vi selv også har 25-årsjubileum til neste år, opplŧser sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Sametingspresidenten er enig med sine partifeller i Oslo om at en plenumssamling i Oslo vil være bra for Sametingets videre arbeid.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Den dagen vi står inne i lagtingssalen og har plenumssamling, det vil være en historisk dag. Ideen som kom var spenstig og god, og nå ser det også ut til at vi får det til, sier Keskitalo.

Hun tror det mest realistiske i forhold til en sametingssamling i Oslo er 2015.

– Viljen er til stede for å få det til allerede til neste år, men det kan være at det kommer litt tidlig, forteller Gaski.

I tillegg til samling mener Gaski at det bør legges kultur­arrangementer rundt begivenheten, slik at det blir en god samisk uke i hovedstaden.

– Vi bør benytte sjansen vi har da til å profilere oss i hovedstaden. Gjerne med noen skolebesøk og gode kulturarrangementer, i tillegg til aktuelle politiske møter. Når vi nå har fått innpass på Stortinget, må vi også lage en god ramme rundt det, avslutter Gaski.

Korte nyheter