Se og hør Sáhka váibmosis fra Stortinget

Sametinget er på plass på Stortinget, følg med her ved hjelp av radio på tv!

Kjell Are Guttorm og Berit Solveig Gaup

Her kan du se fredagens sending.

Kjell Are Guttorm og Berit Solveig Gaup

Programledere for ukas sendinger er Kjell Are Guttorm og Berit Solveig Gaup.

Foto: Åse Pulk / NRK

Vi sender Sáhkaváibmos direkte på nett-tv fra klokken 13 i dag, under Sametingets komité- og plenumsmøte i Oslo.

Les flere nyheter fra NRK Sápmi.

Programledere er Berit Solveig Gaup og Kjell Are Guttorm.

I dag er siste nett-tv fra Sametingets plenum på Stortinget, og da tar vi for oss en av sakene som kommer opp, Sametingets budsjettbehov 2017.

- Statsbudsjettet 2016 legges frem 7. Oktober, men sametinget må se ett år frem i tid, og har ikke oversikt over hva de får neste år, sier programleder Kjell Are Guttorm.

Hva dette har å si for sametinget er noe av det man ønsket svar på.

Guttorm legger til at noen andre saker fra dagens møte også blir tema.

Hele sendingen blir også sendt på radio, Sáhkaváibmos klokken 16.

Komitémøtene startet mandag 21. september kl. 09.00 og ble avsluttet tirsdag 22. september. Plenumsmøtet startet onsdag 23. september kl. 09.00 og avsluttes fredag 25. september innen kl. 15.00.

Her kan du se hele programmet.

Se fra tidligere i uken;

- Sametingets plenum har i dag diskutert Sametingmeldingen om Solidaritet og internasjonalt arbeid. I denne sendingen blir dette diskutert nærmere.
En annen sak som også er oppe i plenum torsdag, er samisk reiseliv, strategi for videreutvikling og siste sak på dagsorden Bååstede, tilbakeføring av samisk kulturarv.

Her kan du se tordagen sending. Dán sáddagis šaddá sáhka solidaritehta ja riikkaidgaskasaš barggu birra ja manne dát lea dehálaš Sámediggái, Sámi mátkeeallin lea maid digáštallojuvvon Sámedikkis otne ja das šaddá sáhka. Loahpas vel ságastallat sámi kulturárbbi birra makkár hástalusat leat go galgá daid oažžut fas Norgga museain sámi museaide.

Store deler av sendingen handler om plenumsmøtet som startet onsdag morgen, men det blir også snakk om mulig samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune.

Her kan du se onsdagens sending. Otna hállat das ahte maid mearkkaša ahte dievasčoahkkin lea Stuoradikkis, maid mearkkaša dat go Sámediggi áigu čállit šiehtadusa Oslo suohkaniin. Dasa lassin váillahit sámediggeairasat eambbo dieđuid guolástanaššiin, sámedikkeráđis.

NRK Sápmis Sáhka váibmosis sending fra Stortinget.

Her kan du se tirsdagens sending. Digástallat valástallama ja makkár vuordámusat leat Sámediggái dán ássis go Sámedikki dievascoahkkin galgá meannudit dán áššis. Mii hupmat maid suohkanreforpma birra ja makkár hástalusat leat sámegillii ja sáme suohkaniidda jus ovttastuvvet eará suohkaniiguin. Mis lea maid sáhka integrerema ja báhtareddjiid birra

NRK Sápmis radiosending fra Stortinget.

Her kan du se mandagens sending. Dán sáddagis lei sáhka manin Sámedikkis lea dievasčoahkkin Stuoradikkis ja dan mearkkašupmi. dás maid sáhka movt sámi politihkkarat sáhtte gulahallat stuorradiggepolitihkkariiguin go leat Stuorradikkis ja muđui Oslos gos njunušpolitihkkárat leat.