Sametinget har inngått avtale med Trondheim

Den nye samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Sametinget underskrives i februar 2022.

Barnekor synger under åpningsseremonien for Tråante 2017

HISTORISK BY FOR SAMENE: Trondheim anses som en viktig by i samisk historie. I 2017 var mange samer samlet til fest i Trondheim.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Loga sámegillii

«Sametinget og Trondheim kommune har felles ansvar for innbyggerne i kommunen kjenner til Trondheims samiske historie, og at de har kunnskap om samene.»

Stig Vikan

FORNØYD: Leder i Trondheim sameforening, Stig Vikan.

Foto: Privat

Slik beskriver Trondheim kommune den nye samarbeidsavtalen, som ble godkjent i høst.

Trondheim er den største byen i det sørsamiske området. Området strekker seg fra Mo i Rana i Nordland sørover til Svahken sijte ved Elgå øst for Femunden.

Samarbeidsavtalen er et svært viktig avtaledokument. Den legger føringer for hvordan byen ønsker å synliggjøre samers nærvær i byen. Den forteller også hvordan gjøre vårt hverdagsliv best mulig tilrettelagt for å bygge en sterk samisk identitet, sier leder i Trondheim sameforening, Stig Vikan.

– Samisk språk, kultur og samfunn

Avtalens formål er å legge forholdene til rette for et langsiktig og forpliktende samarbeid for å bevare og utvikle samisk språk, kultur og samfunn i Trondheim.

I dette ligger det også at innbyggerne i Trondheim skal få en større innsikt og forståelse og bevissthet for samisk kultur.

Det gleder meg stort at vi får en samarbeidsavtale med Trondheim, og jeg gleder meg til å undertegne denne den 4.februar, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Rockheim i samiske farger, Tråante 2017

TRÅANTE 2017: Trondheim bar tydelig preg av den samiske 100-årsmarkeringen i byen i 2017. Det første samiske landsmøtet ble holdt i byen 6. februar 1917. Her er Rockheim pyntet i de samiske fargene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Trondheim arbeider med å realisere et møtested/permanent fysisk samisk rom for samiske aktiviteter i byen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka.

FORNØYD: Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Dette skjer i samarbeid med samiske organisasjoner. Intensjonen med en samisk møtested er å legge til rette for utvikling av et samisk miljø i byen, samt synliggjøre og tilgjengeliggjøre samisk språk og kultur, og bidra til økt fokus på dette.

Det blir godt å få et samlingspunkt for samer i Trondheim, sier Muotka.

Det tilrettelegges for en årlig markering av samenes nasjonaldag 6. februar i samarbeid mellom samiske organisasjoner, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Korte nyheter

 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Čalmmustahttet vealaheami 

  NRK Super čalmmustahttá ja čilge mánáide jahkásaččat juogalágan fáttá man birra soaitá váttis hupmat. Dán jagi leat fáddábeaivvit vealaheami birra. – Buot olbmuin Norggas, maiddái sápmelaččain, galgá leat vuoigatvuohta eallimii gos sin etnalašvuohta, giella ja eallinvuohki dohkkehuvvojit. Dat galggašii leat diehttelas, lohka Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dán videos. Ja dáppe ges gávnnat eanet sisdoalu dán fátta birra.