Sametinget mener Erika ikke er same – det kan stoppe viktig nordisk avtale

Spørsmålet om hvem som er same står i veien for undertegningen av Nordisk samekonvensjon.

Loga áššii sámegillii.

Erika Sarivaara

VIL IKKE UTTALE SEG: Forsker Eirka Sarivaara vil egentlig bare glemme hele denne saken.

Foto: YLE Sapmi

– Jeg vil ikke si noe mer offentlig om denne saken. Den har allerede forårsaket så mye smerte.

Det sier Erika Sarivaara. Hun opplever at Sametinget i Finland mener hun ikke oppfyller kravene for å bli registrert som same.

Sarivaara sier hun har måttet tåle mye hets og sjikane i sosiale medier fra irriterte samer.

De misliker hennes ønske om å vise sin samiske tilhørighet.

Erika Katjaana Sarivaara.

STIPENDMOTTAGER: Samerådet og fem finske sameforeninger reagerte sterkt da Erika Sarivaara i 2013 ble tildelt stipendet for unge samiske forskere. De mener at hun ikke er same.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Vil reforhandle

Til neste år er det ti år siden forhandlingene om Nordisk samekonvensjon startet.

Dette er en avtale mellom Norge, Sverige og Finland samt sametingene i disse landene.

Avtalen skal gjøre at lovverket gjeldende samer skal være likt.

Målet med nordisk samekonvensjon er å bekrefte og styrke det samiske folkets rettigheter slik at samene kan bevare, utøve og utvikle sin kultur, sine språk og sitt samfunnsliv med minst mulig hinder av landegrensene.

regjeringen.no

Forslaget til konvensjonstekst ble godkjent i 2017. Bare underskrivingen eller ratifiseringen gjenstår.

Tuomas Aslak Juuso

VIL REFORHANDLE: President i SPR, Tuomas Aslak Juuso.

Foto: Vesa Toppari / Yle

Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et politisk samarbeidsorgan for sametingene.

De foreslår å stryke det kontroversielle punktet i avtalen om sametingenes valgmanntall.

SPR-president, Tuomas Aslak Juuso, forklarer det slik:

– Vi mener at den fremforhandlede teksten åpner for at «ikke-samer» kan bli registrert i Sametingets valgmanntall i Finland.

Statsråden fraråder reforhandling

Statsråden med ansvar for samiske saker mener en reforhandling ikke er så lurt.

Helleland.

NEI TIL REFORHANDLING: Distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, mener reforhandling vil være en usikker vei å gå.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Gjenåpning av forhandlingene kan gi et usikkert utfall. Det kan forsinke nordisk samekonvensjon ytterligere.

Det skriver distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland (H), i et brev til Sametinget.

– Norge aksepterer justeringer, som ikke betinger gjenåpning av forhandlingene.

En stor sak i Finland

I Finland er vilkårene for å bli godkjent som same strengere enn i Norge og Sverige.

Det kan Jurist og forsker Piia Nuorgam ved Lappi universitet i Rovaniemi bekrefte.

Piia Nuorgam

EN VARM POTET: Jurist og forsker, Piia Nuorgam, forklarer at dette er en vanskelig sak for samene i Finland.

Foto: Ođđasat / Yle Sápmi

– Mange samer i Finland vil ikke gi ikke-samer stemmerett i sametingsvalgene. De vil ikke miste den lille påvirkningen de har gjennom deltagelse i sametingsvalgene, forklarer Nuorgam.

Hun forsker på samisk kulturelt selvstyre.

I samisk valgmanntall i Finland kreves det at foreldre eller besteforeldre har samisk som første språk.

I Norge og Sverige er kravet identisk med teksten i Nordisk samekonvensjon. Her kreves det at forelder, besteforelder eller oldeforelder har samisk som hjemmespråk.

Det mest kontroversielle i Finland er det såkalte «Lappe-kriteriet».

Her slås det fast at en etterkommer av «fjäll-, skogs- eller fiskelapp» godkjennes som same.

– En god løsning

Definisjonen på en same i Finland vil bli stående hvis Nordisk samekonvensjon ikke endres.

Ida-Maria Helander er samepolitiker. Hun studerer samisk kultur og nordsamisk språk ved Universitetet i Uleåborg.

Ida-Maria Helander

ENGASJERT: Samepolitiker Ida-Maria Helander sier at mange unge samer engasjerer seg i denne saken.

Foto: Juha Kauppinen / Privat

Hun opplyser at mange unge samer i Finland er engasjement i dette spørsmålet.

– Nordisk samekonvensjon er en god løsning. Like lover i de nordiske landene vil hjelpe oss samer mye. Da blir vi også kvitt «Lappe-kriteriet», sier Helander.

Erika Sarivaara fikk først avslag da hun søkte om å bli med i sametingets valgmanntall.

Høsten 2015 godkjente finlands høyeste forvaltningsdomstol 93 finner som samer etter «Lappe-kriteriet».

En av disse er Erika Sarivaara.

Dette skjedde mot viljen til et enstemmig Sameting.

Korte nyheter

 • 4045 ođđa njoammuma Norggas

  Norggas lea duođaštuvvon 4045 ođđa koronanjoammuma ikte. Dát lea 2525 njoammuma eanet go mannan maŋŋebárgga. Maŋimuš čieža beaivve áigge leage ovtta jándora gaskamearálaš njoammunlohku badjelaš 3000. Ovddit vahkus njoammunlohku jándoris lei 1997.

  Testsenter
  Foto: Jørn Inge Johansen / NRK
 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.