Hopp til innhold

Glemte å svare på søknad

Sametinget glemte å svare om de vil støtte kunstgressbane. Søkerne har ventet på svar et år allerede.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bjørkvik Aktivitet i Tysfjord har i nesten et år ventet på svar fra Sametinget på om de får støtte til kunstgressbane.

Hittil har de ikke hørt noe fra Sametinget, forteller prosjektleder Ivar Otto Knutsen i Bjørkvik aktivitet.

– Merkelig

– Det er merkelig at vi ikke har fått svar på søknaden, sier Knutsen.

Bjørkvik Aktivitet søkte 30. oktober i fjor om 800.000 kroner i støtte fra Sametinget. De vil lage kunstgressbane til Bjørkvik og Musken i Tysfjord. Knutsen forteller at han har vært i kontakt med Vibeke Larsen i sametingsrådet.

– Hun bekreftet at dette skulle ordne seg, men det var jo en muntlig bekreftelse, sier Knutsen.

– Beklagelig

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vibeke Larsen forteller at de har prøvd å finne penger til dette og saken har også vært behandlet i Sametingets plan- og finanskomite. Der ble det vedtatt at de ikke kunne støtte slike prosjekter.

– De har fått avslag på en søknad. Så kom det en søknad til og rådet prøvde å finne finansiering, og saken var også oppe til debatt i plan- og finanskomiteen, men deres innstilling var negativ i forhold til å åpne for å støtte slike prosjekter.

Larsen medgir at det ikke er bra at søkerne ikke har fått svar på søknaden.

– Jeg beklager på det sterkeste at man ikke har svart dem. Sånn skal det ikke være.

– Kontakt sivilombudsmannen

Førsteamanusesis ved det Det juridiske fakultet Unniveristet i Tromsø, Magne Frostad synes det er rart at Sametinget ikke på et år greier å svare søkere.

– Jeg synes dette framstår som noe underlig. Enkelte saker kan ta mer tid enn andre, men da skal man sende et foreløpig svar, sier Frostad.

Hans anbefaling til andre som opplever å ikke få svar er å involvere sivilombudsmannen.

– Det viser seg at forvaltningen har en tendens til å skru opp sin effektivitet når sivilombudsmannens kontor blir involvert.

Lover et svar snarest

Rune Fjellheim

Direktør i Sametinget Rune Fjellheim

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Også direktør i Sametinget Rune Fjellheim beklager at søkerne ikke har fått svar.

– Det er beklagelig at de ikke har fått svar og det skal ikke være slik. Det skal ikke være mange som ikke har fått svar, men disse har nok ikke fått svar på grunn av forskjellige årsaker.

Fjellheim sier at en av grunnene kan være at slikt ikke er prioritert i budsjettet.

– Søknaden har falt mellom to stoler, når det gjelder hvordan man skal behandle dette i forhold til tilskuddsordningen. Men det er ikke et godt svar på hvorfor søkerne ikke har fått svar på søknaden.

Fjellheim sier de behandler mange tusen søknader i året og derfor ikke kan love at slikt ikke kan skje igjen.

– Men vi ha en gjennomgang av rutinene og lover å svare Bjørkvik Aktivitet så fort som mulig om de får støtte eller ikke, sier Fjellheim.

Korte nyheter

 • Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

  Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

  Bjørn
  Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne
 • Eat galgga hilgut demokratiija

  Arendalsváhkku duorastatbeaivvi deaivvadeigga stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lávvoságastallamii.

  Fáttat ledje: searvadahttin, demokratiija ja cielaheapmi.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka muitala ahte lei buorre ja mávssolaš ságastallan.

  – Moai gávnnaheimme ahte eat ábut hilgut demokratiija, ja ahte fertet ain bargat sihkkarastit ahte buohkain lea olahanmuddu demokráhtalaš kanálaide, dadjá Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte sihke son ja Muotka berošteaba mo demokratiija galgá suddjet ja fuolahit ahte olbmot servet ja dovdet ahte sii leat fátmmastuvvon.

  – Lea dađibahábut nu ahte oaidnit ahte demokratiija lea máŋgga sajiin máilmmis hedjonan, muhto davviguovlluin ja Norggas lea ain buori dilis.

  Muhto goappašagat leaba ovtta oaivilis ahte luohttámuš ii leat juoga maid galgá atnit diehttelassan, ja dainna ferte čađat bargat.

  – Buot politihkalaš álbmotválljejuvvon orgánat fertejit bargat bisuhit álbmoga luohttámuša. Mii fertet bargat sihkkarastin dihte ahte álbmot geavahit sin jienastanrievtti, ja ahte lea buorre dadjamuškultuvra, deattuha Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte vaikko lohket ahte Norgga almmuhanfriddjavuohta lea buorre, de deattuha son ahte gávdnojit maid olu hástalusat dadjamuškultuvrras.

  – Erenomážit minoritehtaide ja sápmelaččaide, čilge son.

  Sihkkarastit buori dadjamuškultuvra mas buohkat dovdet iežaideaset oadjebassan lea juoga mii lea dehálaš sihke Muotkai og Gharahkhanii.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget