NRK Meny
Normal

Sametinget følger mobbesaker med argusøyne

– En mobbebot på 50.000 kroner er en viktig påminnelse til de mange skolene som gjør lite eller ingenting for stoppe systematisk mobbing av elever. Viktig signal til skolene at de må ta et grep før skolestart, sier rådsmedlem Silje Karine Muotka.

Silje Muotka

- Det er alltid vondt å høre om alvorlige mobbesaker, men nå håper jeg at Sør-Varanger tar et grep før skolestart, sier Silje Karine Muotka, rådsmedlem i Sametinget.

Foto: Mette Ballovara

Sametingspolitikeren sier at de følger mobbesaker med argusøyne, fordi alle skoleelever skal ha et trygt psykososialt miljø.

I går kom nyheten om at Sør-Varanger kommune har fått en bot på 50.000 kroner for brudd på opplæringsloven , fordi de gjorde lite eller ingenting for å stoppe systematisk mobbing av en elev som gikk på grunnskolen.

– Sør-Varanger kommune er nå en av de fire kommunene som hittil er blitt bøtelagt for overtredelse av opplæringsloven i en mobbesak og det er ikke en god sak for kommunen. Nå forventer jeg at kommunen implementerer gode systemer før skolestart, for å hindre mobbing blant medelever, sier Muotka.

Rådhuset i Kirkenes

Det tok bare et døgn, så bestemte fungerende ordfører Tove Alstadsæter at de godtar forelegget på 50.000 kroner.

Foto: Knut Pettersen, Barentssekretariatet

Hun sier at dette er en viktig påminnelse til alle landets kommuner og skoleeiere som ikke griper inn ved mobbesaker.

Langvarig mobbing som varte i flere år

Et foreldrepar i Sør-Varanger valgte å anmelde kommunen i desember 2014 da de etter gjentatte klager i en periode på fire år, så at saken ikke løste seg. De sendte klager både til kommunen og til fylkesmannen i Finnmark. Til tross for at skolens ansatte og ledelse, og etterhvert også kommunens ledelse, kjente til dette, ble det ikke iverksatt tiltak som var tilstrekkelige til å forhindre nye hendelser.

Moren til eleven har også gjentatte ganger bedt om at det skal iverksettes tiltak mot mobbingen, uten at skolen behandlet saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Mye mobbing i de samiske skolene

Mobbing og trakassering skjer også blant samiske elever. Muotka mener det er behov for mer informasjon om dette for å iverksette de riktige tiltakene. Samtidig presiserer hun at behovet for tiltak som bedrer barns hverdag selvfølgelig ikke kan vente på forskningsresultater.

Elevundersøkelsen viser at på 7. trinn er det flest elever i Finnmark som oppgir at de blir mobbet på skolen, mens elever i Hedmark og Telemark har lavest andel. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet er det Nordland som er det fylket som har hatt størst endring i mobbestatistikken, med en nedgang på 2,1 prosentproeng.

– Mobbing er en viktig sak også for Sametinget, fordi det handler om at det skal være nulltoleranse mot mobbing i skolene og alle barn skal ha et trygt opplæringsmiljø, sier Muotka.

Derfor foreslår Sametinget nå at de lages egne antimobbeprogram som er tilpasset samiske elever om samisk virkelighet.

Gir ros til foreldrene

– Vi skal være takknemlig for at den her familien har stått på i Sør-Varanger. De har jobbet systematisk for å påpeke det ansvaret som kommunen har overfor elever som blir utsatt for mobbing på skolen. Familien har sett konsekvensene av alvorlig mobbing over en lengre periode - en årelang kamp og det er en jobb man skal ha stor respekt for, sier Muotka.

Hun legger til at konsekvensene for alvorlig mobbing ikke går bort, selv om kommunen får et forelegg, men kan allikevel ha en stor betydning for fremtidige saker.