Hopp til innhold

Jakten på ny direktør er i gang

Sametingsrådet har i dag hatt samtaler med tre av de seks søkerne til stillingen som ny sametingsdirektør.

Sametinget / Sámediggi
Foto: Sara Beate Eira / NRK

Marianne Balto

Visepresident Marianne Balto

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Det er på ingen måte endelig avgjort hvem som tilbys stillingen som ny direktør. Nå skal referansene sjekkes grundig, sier hun.

GULDAL: Marianne Balto direktevravirggi birra

Balto understreker at det er mange ting som spiller inn når de skal velge en person til den stillingen hun beskriver som den høyeste administrative stillingen som finnes i Sápmi.

 

Tidligere visepresident en av søkerne

Forlenget søknadsfrist var satt til 15. januar, og blandt de seks søkerne var det to kvinner som ikke ville offentligjøre navnet sitt. I dag vet NRK Sami Radio at den andre av de to er en tidligere visepresident.

– Jeg kan bekrefte at tidligere visepresidendt Ragnhild Nystad (NSR) er en av søkerne, sier visepresident Marianne Balto.

Noe mer vil hun ikke si om den saken, og ber om forståelse for det. Hun vil heller ikke fortelle om Nystad er en av de tre som er intervjuet i dag. 

Med på samtalene var også sametingspresident Egil Olli og Norske Samers Riksforbunds parlamenteriske leder Randi Skum.

Seks vil bli sametingsdirektør

Bare én søker til direktørstilling

Få søkere til stillingen

Da den ordinære søknadsfristen gikk ut 15. desember i fjor, var det kun ën søker til stillingen. Sametingsrådet bestemte derfor at søknadsfristen skulle forlenges men en måned. Da kom det inn enda fem søknader.

Nåværende direktør Heidi Salmi takker for seg etter endt åremål. Hun vil prioritere familie og venner, og begynner derfor i en annen lederstilling i administrasjonen.

Da Salmi ble tilsatt ver det kun to søkere til stillingen.

Sametingets plenum ansetter ny direktør i slutten av februar.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB