Sametinget reagerer med vantro på statsbudsjettet

Sametinget får stadig mindre å rutte med. Til tross for at regjeringen foreslår 25 millioner til Sametinget, er det kun en brøkdel av dette som utgjør reell økning.

Sametinget

MISFORNØYD: Sametinget opplyser et behov for 212 millioner kroner, men får bare en brøkdel.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Sametinget med i overkant av 25 millioner kroner.

Men økningen i budsjettet for 2017 en bare en brøkdel av de i underkant 212 millioner kronene Sametinget selv ba om.

Dette utgjør en økning på 5,9 prosent, ifølge regjeringen.

Misvisende tall

Det er en betraktelig økning i forhold til forrige statsbudsjett som var på kun 1,3 prosent, godt under prisøkningen. Det førte til at Sametinget i 2016 fikk mindre enn i 2015.

Men tallene er misvisende.

For Sametinget får omtrent 14 millioner for å møte den nye pensjonsordningen og til å føre Sametingsvalget.

Dermed er ikke dette penger som vil kunne brukes til å drifte Sametingets primæroppgaver.

Sametinget: – Vil ikke kunne utføre lovpålagte oppgaver

– Dette er en videreføring av politikken som denne regjeringen har ført, og Sametinget vil ikke med dette ikke kunne utføre lovpålagte oppgaver.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd med ansvar for budsjettspørsmål Ann-Mari Thomassen mener budsjettforslaget viser hvilken politikk regjeringen fører overfor samiske formål.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er den umiddelbare reaksjonen til sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR), som har ansvaret for budsjettspørsmål ved Sametinget.

– Vi går gjennom statsbudsjettet nå, og har ikke fått sett alle tallene. Men det vi ser er at de flytter penger fra en plass til en annen, at vi har en økning på 1,7 prosent, og det er en real nedgang, sier Thomassen.

Hun sikter til at regjeringen går ut i fra en pristigning 2,4 prosent til neste år, og dermed har Sametinget enda mindre å rutte med i år enn i fjor.

Pristigningen fra i fjor til i år har vært på 4,0 prosent, viser tall fra Statistisk Sentrabyrå, og dermed vært mye høyere enn de 2,5 prosentene som vanligvis legges til grunn for statsbudsjettets justering for pristigning.

Til neste år regner regjeringen med at konsumprisindeksen vil være mellom 2,1 og 3,0 prosent.

Bare en brøkdel av kravet

Dette er likevel bare tolv prosent av det Sametinget ba om i sitt budsjettbehov.

Sametinget har i sitt budsjettbehov lagt fram at de totalt trenger 211.850.000 kroner mer enn for 2016.

Der skriver de at de forventer at budsjettet for 2017 økes i tråd med nasjonale satsinger, og at budsjettet ikke har øremerkede midler prioritert av regjeringen.

Størst er behovet til kultur, mener Sametinget, og har lagt nesten 103 millioner kroner til grunn.

Tilsammen 456 millioner

Tilsammen foreslår regjeringen 456 millioner kroner til Sametinget. Til sammenligning fikk Sametinget 430,5 millioner i fjorårets budsjett.

Hovedbevilgningene til Sametinget kommer over Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg er det seks andre departement som bevilger penger til det samiske parlamentet.

Kun kommunaldepartementet overfører mer enn prisstigningen i inneværende år. Men dette er stort sett pensjonspenger og penger til sametingsvalget.