NRK Meny
Normal

- Vent med vernearbeidet

Sametinget ber staten vente med å verne store områder i Finnmark. De mener at privates eiendomsrett til områdene må avklares.

- Det er viktig at  Finnmarkskommisjonen først får utrede hvem som har eiendomsrett til områdene som staten ønsker å verne, sier Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara til NRK Sámi Radio.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

For tidlig å frede

Staten ønsker å verne 23 myr- og våtmarksområder i Finnmark. Planen er å gjøre en del av områdene til nasjonalparker. Nå ber Sametinget staten om å vente med disse verneplanene .

- Det er for tidlig å starte med vernearbeidet nå, sier Sara. - Først må Finnmarkskommisjonen få avklare om private har eiendomsrett til områdene som staten ønsker å verne.

Bortkastet verneprosess

Finnmarkskommisjonen har ennå ikke begynt å kartlegge hvem har hvilke rettigheter til grunnen i Finnmark. Derfor bør ikke staten ha det så travelt med å gjennomføre verneprosesser i fylket, mener Sametinget.

Visepresident Johan Mikkel Sara
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

- Det er bortkastet å fortsette med vernearbeidet så lenge Finnmarkskommisjonen ikke har utredet eiendomsrettighetene i Finnmark, sier Sara.

- Hvis det viser seg at private har eiendomsrett til områder etter at de er blitt fredet, kan det hende at prosessene må gjennomføres på nytt, sier Sara. 

Departementet har startet prosessen 

Fylkesmannen i Finnmark har på oppdrag fra Miljøverndepartementet nylig satt i gang arbeidet med å lage verneplaner for myrer og våtmark i Finnmark. 

Områdene vernes for å beskytte særlig viktige myr- og våtmarksområder med spesielle botaniske verdier.  

Kommuner og berørte grunneiere har hatt frist til 15. juni til å komme med synspunkter på disse verneplanene.